Tupakkalain valvonta ja nikotiinivalmisteet

Terveystarkastajat (elintarvike- ja terveydensuojelutarkastajat) valvovat tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myyntiä sekä tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamista. Myös tupakointivälineet, tupakan vastikkeet ja tupakkajäljitelmät kuuluvat valvonnan piiriin. Lisäksi valvotaan lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden myyntiä.

Myyntiin tarvitaan lupa

Tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden, nikotiininesteiden sekä nikotiinivalmisteiden vähittäismyynti edellyttää myyntipaikan sijaintikunnan myöntämää lupaa. Myös tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden tukkumyynnistä on tehtävä ilmoitus.

Vähittäismyyntilupahakemus ja tukkumyynti-ilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista ensisijaisesti Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran valtakunnallisen luparekisterin kautta sähköisesti tai toimittaa kirjallinen hakemus myyntipaikan sijaintikunnan viranomaiselle. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden omavalvontasuunnitelma. Valviran verkkosivuilla on julkinen lupa- ja ilmoitusasioiden rekisteri, jossa on tieto voimassa olevista luvista.

Kunta myöntää lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden myyntiluvat vähittäismyymälöihin, kioskeihin, huoltoasemille sekä ravitsemisliikkeisiin. Lupahakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista myyntipisteen sijaintikunnan viranomaiselle. Hakemuslomake on saatavilla verkkoasiointipalvelussa. Vantaalla lupahakemukset käsittelee ympäristökeskus. Lupa voidaan myöntää sellaisiin myyntipaikkoihin, joissa myydään myös tupakkatuotteita. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea julkaisee verkkosivuillaan luettelon itsehoitoon tarkoitettujen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikoista.

Esilläpitokielto

Tupakkatuotteita, tupakan vastikkeita, sähkösavukkeita, nikotiininesteitä ja niiden tavaramerkkejä ei saa pitää vähittäismyyntipaikassa esillä. Tupakointivälineiden, kuten tupakansytyttimien sekä filttereiden ja savukepapereiden, esilläpito vähittäismyyntiliikkeissä on sallittua, jos niissä ei ole tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, sähkösavukkeiden tai nikotiininesteiden tavaramerkkejä. Tupakointivälineitä ei saa sijoittaa esille siten, että esimerkiksi jokin tuote tai osa tuotteista erotetaan omaan hyllyynsä tai tuotteiden näkyvyyttä korostetaan (tupakkalain mukainen markkinointikielto). Esillepano voidaan katsoa mainonnalliseksi myös, jos tuotteet on aseteltu lastentuotteiden tai pääasiallisesti alle 18-vuotiaita kiinnostavien tuotteiden (mm. makeiset, sarjakuvat) välittömään läheisyyteen.

Vuosittainen valvontamaksu

Vuosittainen valvontamaksu perustuu myyntipaikassa olevien myyntipisteiden lukumäärään ja myytäviin tuoteryhmiin. Maksun suuruus on

 • 500 € / myyntipiste, jos myydään vain tupakkatuotteita
 • 1000 € / myyntipiste, jos myydään tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä.

Myös nikotiinivalmisteiden vuosittaisesta valvonnasta peritään maksu. Maksun suuruus on 60 € / myyntipaikka. Maksun suuruus on kaikille kohteille sama riippumatta nikotiinivalmisteiden myyntipisteiden lukumäärästä kohteessa.

Savuttomuuden valvonta

Tilat ja alueet, joissa tupakointi on kielletty, myös sähkösavukkeiden ja poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden käyttö on kielletty. Tupakoida ei myöskään saa yksityisessä käytössä olevan kulkuneuvon sisällä, kun siellä oleskelee alle 15-vuotias.

Tupakointi on kiellettyä mm.

 • tiloissa ja ulkoalueilla, jotka on tarkoitettu alaikäisille
  • päiväkodit
  • oppilaitokset
  • hoitolaitokset
 • julkisissa sisätiloissa
 • joukkoliikennevälineissä
 • työpaikkojen yhteisissä tiloissa
 • asunto-osakeyhtiön yleisissä sisätiloissa
 • ulkona järjestettävien yleisötilaisuuksien katoksissa ja katsomoissa

Ravintolan sisätiloissa tupakointi on sallittua vain erillisessä tupakointitilassa.

Yksityisen tilan tupakansavuhaitta

Taloyhtiöt voivat hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin. Kunta määrää tupakointikiellon hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi rakenteiden ja muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Tupakointikieltoa koskeva hakemus voi kohdistua yhteen tai useampaan parvekkeeseen tai tilaan. Savun kulkeutuminen riittää kiellon määräämiseen eikä terveyshaittaa tarvitse osoittaa. Tupakointikielto määrätään asuinhuoneiston asuintilaan vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä. Asuintilan haltijalle tulee ennen kiellon määräämistä varata mahdollisuus estää savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään. Tupakointikielto ei tässä tapauksessa koske sähkösavukkeen käyttöä.

Asuntoihin ja muihin oleskelutiloihin tulevan tupakansavun aiheuttamiin terveyshaittoihin puututaan vain kirjallisen vireille tulon kautta.

Lisätietoa ja ohjeita taloyhtiön tupakointikiellosta Valviran sivuilla.

Ajankohtaista