Uimarantavesien laadunvalvonta

Kuusijärvi

Ympäristökeskuksen terveydensuojelutarkastaja valvoo uimavesien laatua uimarannoilla. Uimarantojen vedenlaatua valvotaan uimakauden aikana sosiaali- ja terveysministeriön asetusten mukaisesti.

Uimakausi alkaa kesäkuun puolivälissä ja kestää elokuun loppuun.

Uimarannoilta otetaan vesinäytteitä kesä - elokuun aikana joka toinen viikko. Näytteenoton yhteydessä arvioidaan veden laatua myös aistinvaraisesti. Jos vedessä tai sen pinnalla todetaan leväesiintymää, voidaan mikroskoopilla varmistaa, onko kyseessä sinilevä vai muita harmittomia leviä. Sinilevät voivat aiheuttaa uimareille vatsa- ja iho-oireita, joten tarvittaessa niiden esiintymisestä tiedotetaan uimarannan ilmoitustaululla.

Tutkimustulokset

Uusimmat tutkimustulokset löytyvät uimarannan ilmoitustaululta sekä tämän sivun alalaidassa olevalta kartalta, koko uimakauden yksityiskohtaiset tulokset löytyvät sivun Liitteet -kohdasta.

Uimavesiluokat

Suurille uimarannoille määritetään uimavesiluokka neljän viimeisen vuoden uimavesitulosten perusteella. Kuusijärven uimavesiluokka on ollut neljänä viimeisenä vuotena erinomainen. Vetokannakselle on määritelty uimavesiluokka ensimmäisen kerran vuonna 2016 ja se on ollut vuosina 2016 - 2019 erinomainen.

Suurilla uimarannoilla on uimavesiprofiili

Kuusijärven ja Vetokannaksen uimarannoille on laadittu uimavesiasetuksen mukainen uimavesiprofiili. Uimavesiprofiileissa on mm. tuotu esille syitä, jotka voivat vaarantaa uimaveden laatua ja sitä kautta vaikuttaa myös uimareiden terveyteen. Tiivistelmä uimavesiprofiilista löytyy uimarantojen ilmoitustaululta sekä tällä sivulla olevasta Liitteet -kohdasta.

Talviuintipaikkojen veden laatu

Kuusijärvellä ja Vetokannaksella on myös talviuintipaikka. Uimaveden laatua valvotaan kerran syksyllä ja kerran keväällä otettavilla vesinäytteillä.

Kuusijärvi:
31.10. lämpötila 3,5 o C, E.coli 2 mpn/100 ml, Enterokokit 5 pmy/100 ml, veden laatu hyvä
28.2. lämpötila 1,9 o C, E.coli 3 mpn/100 ml, Enterokokit 5 pmy/100 ml, veden laatu hyvä

Vetokannas:
31.10. lämpötila 5,4 o C, E.coli 2 mpn/100 ml, Enterokokit 3 pmy/100 ml, veden laatu hyvä
28.2. lämpötila 2,2 o C, E.coli 2 mpn/100 ml, Enterokokit 1 pmy/100 ml, veden laatu hyvä

Uimarantojen vedenlaatu kartalla

Tässä näkymässä näet uimarannoittain onko siellä uiminen sallittua, ei suositeltavaa tai kiellettyä.
Viimeisimmät veden tutkimustulokset näet siirtymällä oikeasta yläkulmasta karttapalveluun, ja klikkaamalla siellä uimarannan merkkiä.

Ajankohtaista

Twitter