Uimarantavesien laadunvalvonta

Kuusijärven uimarannalla kolme henkilöä hyppäämässä laiturilta veteen.

Ympäristökeskuksen terveydensuojelutarkastaja valvoo uimavesien laatua uimarannoilla. Uimarantojen vedenlaatua valvotaan uimakauden aikana sosiaali- ja terveysministeriön asetusten mukaisesti.

Uimakausi alkaa kesäkuun puolivälissä ja kestää elokuun loppuun.

Uimarannoilta otetaan vesinäytteitä kesä - elokuun aikana joka toinen viikko. Näytteenoton yhteydessä arvioidaan veden laatua myös aistinvaraisesti. Jos vedessä tai sen pinnalla todetaan leväesiintymää, voidaan mikroskoopilla varmistaa, onko kyseessä sinilevä vai muita harmittomia leviä. Sinilevät voivat aiheuttaa uimareille vatsa- ja iho-oireita, joten tarvittaessa niiden esiintymisestä tiedotetaan uimarannan ilmoitustaululla.

Tutkimustulokset

Uusimmat tutkimustulokset löytyvät uimarannan ilmoitustaululta sekä tämän sivun alalaidassa olevalta kartalta, koko uimakauden yksityiskohtaiset tulokset löytyvät sivun Liitteet -kohdasta.

Uimavesiluokat

Suurille uimarannoille määritetään uimavesiluokka neljän viimeisen vuoden uimavesitulosten perusteella. Kuusijärven uimavesiluokka on ollut neljänä viimeisenä vuotena erinomainen. Vetokannakselle on määritelty uimavesiluokka ensimmäisen kerran vuonna 2016 ja se on ollut vuosina 2016 - 2019 erinomainen.

Suurilla uimarannoilla on uimavesiprofiili

Kuusijärven ja Vetokannaksen uimarannoille on laadittu uimavesiasetuksen mukainen uimavesiprofiili. Uimavesiprofiileissa on mm. tuotu esille syitä, jotka voivat vaarantaa uimaveden laatua ja sitä kautta vaikuttaa myös uimareiden terveyteen. Tiivistelmä uimavesiprofiilista löytyy uimarantojen ilmoitustaululta sekä tällä sivulla olevasta Liitteet -kohdasta.

Yleisten uintipaikkojen veden laatu

Uimarantojen vedenlaatua valvotaan uimakauden aikana sosiaali- ja terveysministeriön asetusten mukaisesti. Uimakausi alkaa kesäkuun puolivälissä ja kestää elokuun loppuun.

Uimarannoilta otetaan vesinäytteitä kesä - elokuun aikana joka toinen viikko. Uusimmat tutkimustulokset löytyvät uimarannan ilmoitustaululta. Näytteenoton yhteydessä arvioidaan veden laatua myös aistinvaraisesti. Jos vedessä tai sen pinnalla todetaan leväesiintymää, voidaan mikroskoopilla varmistaa, onko kyseessä sinilevä vai muita harmittomia leviä. Sinilevät voivat aiheuttaa uimareille vatsa- ja iho-oireita, joten tarvittaessa niiden esiintymisestä tiedotetaan uimarannan ilmoitustaululla.

Tutkimustulokset

Havukoski:
28.7. lämpötila 17,5 o C, E.coli 240 mpn/100 ml, Enterokokit 460 pmy/100 ml, sameus 38 FNU, veden laatu huono, UIMISTA EI SUOSITELLA

Kuusijärvi:
28.7. lämpötila 20,5 o C, E.coli 48 mpn/100 ml, Enterokokit 14 pmy/100 ml, sameus 8 FNU, veden laatu hyvä

Leppäkorpi:
28.7. lämpötila 19,7o C, E.coli 9 mpn/100 ml, Enterokokit 9 pmy/100 ml, sameus 4,2 FNU, veden laatu hyvä

Matari:
28.7. lämpötila 17,2 o C, E.coli 690 mpn/100 ml, Enterokokit 1500 pmy/100 ml, sameus 30 FNU, veden laatu huono, UIMISTA EI SUOSITELLA

Nikinmäki:
28.7. lämpötila 17,6 o C, E.coli 310 mpn/100 ml, Enterokokit 440 pmy/100 ml, sameus 31 FNU, veden laatu huono, UIMISTA EI SUOSITELLA

Vetokannas:
28.7. lämpötila 20,8 o C, E.coli 32 mpn/100 ml, Enterokokit 16 pmy/100 ml, sameus 3,2 FNU, veden laatu hyvä, joskin Vetokannaksen uimarannalla osa käyttäjistä saanut järvisyyhyn. Järvisyyhyä ei tutkita uimavedestä, syyhystä tiedotetaan uimareilta saatujen tietojen perusteella.

Järvisyyhy ilmenee uimisen jälkeisenä ihon kutiamisena ja iholle nousevina näppylöinä. Järvisyyhy on vaaraton, mutta kiusallinen vaiva. Kutina häviää yleensä muutaman tunnin kuluttua, mutta näppylät voivat säilyä iholla jopa viikon. Heti uinnin jälkeen huolellinen pesu suihkussa sekä ihon kuivaaminen karkealla pyyhkeellä poistaa mahdollisia järvisyyhyn aiheuttavia toukkia iholta.

Uimarantojen vedenlaatu kartalla

Tässä näkymässä näet uimarannoittain onko siellä uiminen sallittua, ei suositeltavaa tai kiellettyä.
Viimeisimmät veden tutkimustulokset näet siirtymällä oikeasta yläkulmasta karttapalveluun, ja klikkaamalla siellä uimarannan merkkiä.

Ajankohtaista

Twitter