Talousvesivalvonta

juomalasissa vettä

Talousveden tulee olla hyvälaatuista ja terveellistä eikä se saa syövyttää vesijohtoja tai laitteita, joissa käytetään vettä. Talousveden laadun valvonta kuuluu kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtäviin, käytännössä valvontatyötä Vantaalla tekevät ympäristökeskuksen terveydensuojelutarkastajat.

Vantaan talousvesi

Vantaalla käytettävän talousveden toimittaa pääkaupunkiseudun yhteinen vesilaitos HSY:n vesihuolto. Raakavesi tulee Päijänteestä 120 kilometrin pituista tunnelia pitkin Helsinkiin. Ennen kuin vesi johdetaan verkostoon, se puhdistetaan Pitkäkosken ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksissa. Vantaalle toimitettava vesi on peräisin Pitkäkosken laitokselta. HSY:n vesihuollolla on lisäksi yksi pohjavedenottamo, jonka vettä käytetään pääasiassa Korson, Vallinojan ja Vierumäen kaupunginosissa.

Verkostoveden laatua seurataan säännöllisesti eri puolilta kaupunkia otettavilla vesinäytteillä. HSY:n internetsivuilta löytyy tietoa talousveteen liittyvistä asioista, esimerkiksi vedenjakeluhäiriöistä.

HSY:n vesihuollon lisäksi Vantaalla on myös muita erikokoisia vesilaitoksia, vedenottamoita ja vesiosuuskuntia. Nämä toimittavat talousvettä mm. elintarvikeyrityksille, kokoontumishuoneistoille, koululle ja vesiosuuskunnan asukkaille. Myös näiden vedenlaatua valvotaan säännöllisesti.

Oman kaivon veden laatu

Vantaalla on alueita, joissa ei vielä ole kunnallista vesijohtoverkostoa. Tällöin asukkaat ottavat talousvetensä omasta kaivosta ja vastaavat myös itse veden laadusta. On suositeltavaa tutkituttaa veden laatu säännöllisesti ja aina ennen uuden kaivon käyttöönottoa. Ympäristökeskuksesta saa näytteenottoon ohjeita ja pulloja, mutta näytteet tulee itse toimittaa laboratorioon tutkittavaksi. Terveydensuojelutarkastajalta voi kysyä apua veden laatuun liittyvissä kysymyksissä. Mikäli vedestä epäillään aiheutuvan terveyshaittaa, asia kuuluu terveydensuojeluviranomaisen selvitettäväksi.

Ajankohtaista