Koulujen ja päiväkotien valvonta

Tikkurilan lukio

Ympäristökeskus tekee kouluihin ja päiväkoteihin suunnitelmallista valvontaa, jonka tarkoitus on ennaltaehkäistä ja vähentää terveyshaittoja. Tämän lisäksi ympäristökeskus selvittää koulujen, päiväkotien, oppilaitosten ja hoitolaitosten terveyshaittaepäilyjä.

Joskus terveyshaittaepäily saattaa ilmetä suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksen yhteydessä, toisinaan terveyshaittaepäilyyn perustuva tarkastus tehdään esim. rehtorin tai päiväkodin johtajan pyynnöstä.

Koulut

Tarkastuksia tekevät ja terveyshaittoja selvittävät terveysinsinöörit.

Lisäksi terveysinsinöörit käsittelevät koulujen toiminnan aloittamiseen tai muuttamiseen liittyvät ilmoitukset.

Päiväkodit

Suunnitelmallisia tarkastuksia tekevät terveystarkastajat, mutta terveyshaittaepäilyihin liittyvät tarkastukset terveysinsinöörit.

Terveystarkastajat käsittelevät päiväkotien toiminnan aloittamiseen tai muuttamiseen liittyvät ilmoitukset.

Ajankohtaista