Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus ja omavalvonta

Terveydensuojelulaissa on lueteltu toiminnat, joiden aloittamisesta tulee toiminnanharjoittajan tehdä ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle. Vastaava ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus

Kirjallinen ilmoitus on tehtävä seuraavista toiminnoista 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista:

 • julkinen majoitushuoneisto
 • yleisölle avoin sauna, uimahalli, uimaranta tai kylpylä
 • koulu tai oppilaitos
 • päiväkoti, kerho tai esiopetustila
 • jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö tai vastaanottokeskus
 • solariumliike, tatuointiliike, kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä
 • yleisölle avoin kuntosali tai liikuntatila
 • sellaisen muun huoneiston tai laitoksen käyttöönotosta tai sellaisen toiminnan aloittamisesta, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa
 • talousvettä toimittava laitos, jolla ei ole omaa vedenkäsittelyä tai vedentuotantoa
 • talousvettä otetaan omilla laitteilla käytettäväksi osana julkista tai kaupallista toimintaa (koskee myös yleisötilaisuuksien vesijärjestelyjä)
 • yhteisessä käytössä oleva vedenottamo tai vesisäiliö, jos vettä otetaan vedenkäyttäjien omilla laitteilla talousvetenä käytettäväksi yhteensä vähintään 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10 kuutiometriä vuorokaudessa

Vastaava ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

Yleisötilaisuuden järjestäjän on tehtävä kirjallinen ilmoitus, jos yleisötilaisuuteen arvioidaan osallistuvan yhtä aikaa yli 500 henkilöä. Tilaisuuden luonteesta tai tapahtumapaikan erityispiirteistä riippuen on ilmoitus tarvittaessa tehtävä pienemmistäkin tilaisuuksista esimerkiksi useamman päivän kestävät tai toistuvat tilaisuudet. Ohjeet tapahtuman järjestämiseen Järjestä tapahtuma Vantaalla -sivulla.

Ilmoituslomakkeet

Ilmoituslomakkeet löytyvät Vantaan kaupungin verkkoasiointipalvelusta. Lomake täytetään ja lähetetään sähköisesti Vantaan kaupungin kirjaamoon.

Ilmoituksen käsittely

Terveydensuojeluviranomainen käsittelee ilmoituksen ja lähettää toiminnanharjoittajalle todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta. Toiminnanharjoittajan tiedot tallennetaan valvontakohde -tietokantaan. Asian käsittelystä peritään ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen käsittelymaksu.

Omavalvonta

Terveydensuojelulain (763/1994) mukaiselta toiminnanharjoittajalta edellytetään säännöllistä omavalvontaa ja toimintatapoja terveysriskin hallitsemiseksi. Riskien tunnistamisella ja seurannalla on ennaltaehkäisevä vaikutus terveyshaittojen syntymiseen. Omavalvontaan sisältyy terveydellisiin olosuhteisiin liittyvien ilmoitusten ja toimenpiteiden kirjaaminen ja dokumenttien säilyttäminen.

Terveydensuojeluviranomainen valvoo ilmoitusvelvollisten toimintojen terveydellisiin olosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä. Viranomainen arvioi omavalvonnan toimivuutta ja miten toiminnanharjoittaja täyttää huolehtimisvelvollisuutensa. Toiminnanharjoittajaa voidaan pyytää esittämään, miten toimintaan vaikuttavat riskit on tunnistettu, miten niiden vakavuus on arvioitu ja mitä riskien hallintakeinoja toiminnanharjoittaja on ottanut käyttöönsä.

Terveydensuojelulain mukaisessa omavalvontaohjeessa on koottu esimerkein aihealueet, joista omavalvonta voi koostua.

Ajankohtaista