Elintarvikkeiden valmistus ja myynti ulkona ja yleisötapahtumissa

Elintarvikkeiden ulkomyynnillä tarkoitetaan elintarvikkeen tarjoilua, myyntiä tai muuta luovuttamista sekä näihin liittyviä välittömiä muita käsittelyvaiheita ulkona tai sellaisessa sisätilassa tai sen osassa, joka ei ole osa muuta rekisteröityä elintarvikehuoneistoa. Ulkomyynti tapahtuu liikkuvasta elintarvikehuoneistosta, esim. siirrettävästä kojusta, telttakatoksesta tai myyntiautosta.

Elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta tiedottaminen

Elintarviketoimintaa, jossa elintarvikkeita tarjoillaan tai myydään liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tulee rekisteröidä yrityksen kotipaikkakunnan elintarvikevalvontaan neljä (4) viikkoa ennen toiminnan aloitusta. Liikkuvan elintarvikehuoneiston rekisteröinti on maksullista.

Rekisteröidyn liikkuvan elintarvikehuoneiston toiminnasta Vantaan alueella tulee tiedottaa Vantaan ympäristöterveydenhuoltoa viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen ilmoitettua toimintaa.

Tiedotus- ja ilmoituslomakkeet löytyvät Vantaan verkkoasiointipalvelusta.

Toiminnan rekisteröintiä ei tarvitse tehdä silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat vähäisiä sekä lisäksi toimija on yksityinen henkilö tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena. Ilmoitus tulee tehdä myös kertaluonteisesta toiminnasta, ellei toiminta kuulu edellä mainittuihin ryhmiin, joita ilmoitusvelvollisuus ei koske. Hyväksymispäätös tai todistus ilmoituksen tekemisestä (kopio riittää) sekä omavalvontasuunnitelma tulee pitää mukana liikkuvassa elintarvikehuoneistossa.

Myyntitilan tulee olla suojattu

Elintarvikkeiden myyntipaikan tulee olla suojattu pölyltä, kosteudelta ja liialliselta lämmöltä sekä haittaeläimiltä (valmistuspisteessä katos ja kolme seinää). Hiekka- ja nurmikentillä myös teltan pohja pitää suojata. Kaikkien elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen tulee olla hyvässä kunnossa ja helposti puhtaana pidettäviä. Elintarvikkeita, säilytysastioita tai pakkausmateriaaleja ei saa säilyttää maassa tai maanpinnan peittävällä alustalla. Ruoan säilytykseen ja valmistukseen käytettävät laitteet tulee sijoittaa telttakatoksen sisälle. Ruuanvalmistuslaitteet voi suojata riittävän korkealla pisarasuojuksella tai sijoittamalla laitteet riittävän kauas asiakkaista. Elintarvikkeiden myyntipaikassa tulee olla asiakkaiden nähtävänä kyltti, josta selviää, kenen myyntipaikka on kyseessä.

Käsienpesu on tärkeä osa hygieniaa

Elintarvikkeiden myyntialueella on oltava mahdollisuus käsien hygieeniseen pesuun. Mikäli myyntipisteessä käsitellään helposti pilaantuvia, pakkaamattomia elintarvikkeita, käsienpesupiste (hanallinen kanisteri, jäteveden keräysastia, nestesaippua ja kertakäyttöpyyhkeet) on sijoitettava myyntipisteen yhteyteen. Mikäli elintarvikkeet ovat pakattuja, ei helposti pilaantuvia, voidaan käsihygieniasta huolehtia desinfioivilla kosteuspyyhkeillä. Kaiken käytettävän veden on täytettävä talousveden laatuvaatimukset. Ruokaa valmistettaessa käytetään asianmukaista puhdasta työasua, esim. esiliinaa ja päähinettä. Pitkien hiusten tulee olla kiinni. Mikäli käsissä on ihottumaa, haava, laastari, rakennekynsi tms., käytetään kertakäyttökäsineitä.

Siisteys ja jätehuolto

Myyntipisteen ja laitteiden siisteydestä on huolehdittava. Myyntipisteessä tulee olla riittävä määrä kannellisia jäteastioita, jotta jätteet eivät houkuttele lintuja tai muita haittaeläimiä. Kiinteät ja nestemäiset jätteet tulee toimittaa riittävän usein tapahtuman järjestäjän osoittamiin jäteastioihin.

Kylmä kylmänä ja kuuma kuumana

Elintarvikkeiden käsittely

Ruoanvalmistuksessa käytettävät elintarvikkeet tulee esikäsitellä mahdollisimman pitkälle ennen ulkona tapahtuvaa valmistusta (esim. kasvisten peseminen ja pilkkominen). Käsittelyn tulisi ensisijaisesti tapahtua sisätiloissa hyväksytyssä tai ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa. Ulkona raa'an lihan käsittely on kiellettyä. Astioita ja työvälineitä tulee olla riittävästi, jotta niitä voidaan vaihtaa riittävän usein. Elintarvikkeet käytetään päiväysmerkintöjen mukaisessa järjestyksessä. Elintarvikkeita ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Kylmäsäilytys

Kylmäsäilytystä vaativille elintarvikkeille tulee olla riittävästi kylmälaitteita, -kontteja tai -laukkuja. Kylmälaukuissa ja -laatikoissa tulee olla riittävästi kylmävaraajia. Pakasteet sulatetaan viileässä ja tarpeen mukaan. Jokaisessa kylmäsäilytystilassa olisi hyvä olla irtolämpömittari. Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lyhytaikainen lämpötilapoikkeama voi olla enintään 3 °C. Lämmenneitä elintarvikkeita ei saa käyttää, myydä eikä tarjoilla. Säilytettäessä kalastustuotteita jäissä, tulee huolehtia sulamisvesien poisjohtamisesta asianmukaisesti.

Elintarvikkeet on säilytettäväseuraavissa lämpötiloissa tai kylmemmässä:

 • kylmäsäilytystä vaativat elintarvikkeet, yleissääntö 6 °C
 • pakasteet -18 °C
 • kalastustuotteet 0–3 °C

Lämpimät ruoat

Lämpimänä tarjoiltavien ruokien tarjoilulämpötilan tulee olla vähintään 60 °C koko tarjoiluajan. Tuotteita saa tarjoilla enintään 4 tuntia tuotteen valmistuksesta, jonka jälkeen tuotteet laitetaan jätteisiin.

Pakkaamattomat tuotteet

Pakkaamattomat tuotteet tulee säilyttää vitriineissä tai kupujen alla. Valmiiksi pakatuissa tuotteissa tulee olla asianmukaiset pakkausmerkinnät. Toimijan itsensä pakkaamiin tuotteisiin tulee merkitä vähintään elintarvikkeen nimi, yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat ja valmistuspäivä. Marjojen, hedelmien ja vihannesten alkuperä tulee olla nähtävänä ja jäljitettävissä. Maistatus tulee toteuttaa hygieenisesti (esim. käyttäen kertakäyttötikkuja)

Asiakasvalitus

Epäiltäessä ruokamyrkytystä on ilmoitus tehtävä välittömästi terveydensuojelutarkastajalle, ympäristöterveydenhuollon sähköpostiin tai ympäristökeskuksen toimistopalveluihin (yhteystiedot erillisessä palkissa). Terveydensuojelutarkastaja antaa tarkemmat toimintaohjeet. Jos ruokamyrkytyksen aiheuttajaksi epäiltyä tuotetta on jäljellä, säästetään se ja säilytetään kylmässä mahdollista näytteenottoa varten. Tuote tulee jäädyttää, mikäli sitä ei voida toimittaa saman vuorokauden aikana laboratorioon (esim. viikonloppu).

Omavalvonta

Toimijalla tulee olla omavalvontasuunnitelma ja se tulee pitää mukana myyntipisteessä. Kaikki työntekijät tulee perehdyttää omavalvontasuunnitelmaan. Omavalvontakirjaukset tulee tehdä suunnitelman mukaisesti. Tapahtumissa lämpötilat kannattaa tarkastaa ja kirjata vähintään kerran päivässä. Kirjaukset tulee säilyttää myyntipisteessä. Omavalvontasuunnitelmassa tulee olla kuvattuna vähintään:

 • yhteystiedot, toiminnan kuvaus ja vastuuhenkilöt
 • tuotevalikoima ja toiminnan laajuus
 • elintarvikkeiden hankinta ja vastaanotto (päiväykset, pakkausmerkinnät, kunto), varastointi ja kuljetus
 • tuotteiden jäljitettävyys
 • työskentelytilat ja talousveden hankinta
 • käsittely/valmistusvaiheet, kylmäsäilytys
 • tarjoilu (kylmä ruoka/kuuma ruoka)
 • käsittelyhygienia ja hygieniaosaamistodistus
 • siivous, jätehuoltoasiakasvalitusten ja ruokamyrkytysepäilyjen käsittely

Ajankohtaista