Elintarvikehuoneistot

Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan rakennusta, huoneistoa tai sen osaa sisä- tai ulkotiloissa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, myydään, tarjoillaan tai käsitellään.

Elintarvikehuoneistona pidetään myös

  • ajoneuvoa
  • konttia
  • laitetta
  • telttakatosta
  • kojua
  • muuta liikkuvaa laitetta

Elintarvikkeiden turvallisuus ei saa vaarantua

Elintarvikehuoneisto on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava ja varustettava, kunnossapidettävä ja hoidettava siten, ettei siellä valmistettavien, säilytettävien ja käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu. Elintarvikehuoneistoa ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen niin, että siitä saattaa aiheutua terveyshaittaa.

Ilmoitusvelvollisuus

Elintarvikehuoneistot kuuluvat ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Ilmoitus elintarvikehuoneistosta -kohdassa on ohjeita elintarvikehuoneistoilmoituksen tekemiseen. Eläinperäisten elintarvikkeiden teolliselle valmistukselle haetaan laitoshyväksyntää.

Lisäohjeita

Elintarvikehuoneiston vaatimuksista on tietoa erillisessä elintarvikehuoneisto-ohjeessa ja Eviran internet-sivuilla.

Ota yhteyttä jo suunnitteluvaiheessa

Vaikka suurinta osaa elintarvikehuoneistosta ei tarvitsekaan hyväksyä ennen toiminnan aloittamista, kannattaa elintarvikealan toimintaa suunnittelevan yrittäjän olla yhteydessä terveystarkastajaan jo suunnitteluvaiheessa.

Ajankohtaista