Alkutuotanto

Mikä on alkutuotantoa?

Alkutuotanto on maataloustuotteiden tuotantoa. Myös metsästys, kalastus ja luonnontuotteiden kerääminen luetaan alkutuotannoksi.

Alkutuotantoon sisältyy käsittelemättömien tuotteiden luovuttaminen suoraan kuluttajille. Jos tuotteita jatkojalostetaan, tulee sen tapahtua ilmoitetussa tai hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa.

Alkutuotannosta täytyy ilmoittaa

Alkutuotannosta pitää tehdä kirjallinen ilmoitus elintarvikeviranomaiselle. Ilmoituksessa tulee kertoa seuraavat seikat:

  1. Toimijan nimi ja osoite sekä muut tarvittavat yhteystiedot.
  2. Alkutuottajan y-tunnus, tilatunnus tai henkilötunnus.
  3. Alkutuotantopaikan yhteystiedot.
  4. Tieto miltä toimintaa harjoitetaan ja kuinka laajaa tuotanto on.

Alkutuotannosta ei tarvitse ilmoittaa jos kyse on kasvien tai sienten alkutuotannosta ja toimija on yksityishenkilö tai toiminta ei ole elinkeinonharjoittamista. Ilmoitusta ei myöskään tarvitse tehdä metsästyksestä eikä luonnonvaraisten kasvien ja sienten luovutuksesta muille kuluttajille.

Ajankohtaista