Suunnittelu ja rakentaminen

Kuvistuskuva Itä-Hakkilan päiväkoti illalla, arkkitehti Jani Ristimäki
Itä-Hakkilan päiväkoti, arkkitehti Jani Ristimäki

Kaupungin toimitilojen ja kiinteistöjen kehittämisestä ja hankinnasta Vantaan strategisten tavoitteiden mukaisesti yhdessä asiakastoimialojen, kaupunkisuunnittelun ja taloussuunnittelun kanssa vastaa tilakeskus. Toimitilahankkeissa painottuvat tilatehokkuus, energiatehokkuus ja kustannustehokkuus.

Tilakeskus toimii asiantuntevana ja näkemyksellisenä kumppanina toimitilahankkeissa. Tavoitteena on koota, ymmärtää ja tulkita asiakastoimialojen lyhyen ja pitkän aikavälin tarpeet ja tuottaa niiden pohjalta näkemys kehitystarpeista ja tilaratkaisuista. Hankevalmisteluyksikkö ja rakennuttamisyksikkö vastaavat uudis- ja perusparannusinvestointihankkeista sekä tilahallintayksikkö kiinteistöjen vuosikorjaushankkeista.

Toimitilainvestoinnit

Yhdessä kaupungin toimialojen ja tulosalueiden kanssa tilakeskus vastaa toimitilaverkkojen kehittämisestä ja kaupunkikonsernin 10 vuoden toimitilainvestointiohjelman valmistelusta. Investointiohjelma kattaa uudis- ja perusparannushankkeet sekä vuokrahankkeet. Kaupunginvaltuusto hyväksyy investointiohjelman vuosittain osana kaupungin talousarvion ja -suunnitelman käsittelyä. Vuosikorjausohjelma sisältää muutos- ja korjaushankkeet, joilla pyritään säilyttämään kiinteistöt käyttökelpoisessa tai alkuperäistä vastaavassa kunnossa. Tekninen lautakunta hyväksyy vuosikorjausohjelman vuosittain.

Tilakeskus laati kaupungin ja joidenkin konserniyhtiöiden toimitilahankkeiden tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat. Käyttäjälautakunnat ja tekninen lautakunta hyväksyvät tarveselvitykset. Yli 3,0 miljoonan euron hankkeiden sekä konserniyhtiöiden hankkeiden tarveselvitykset hyväksyy kaupunginhallitus.

Investointihankkeiden suunnittelu ja rakentaminen

Investointihankkeet ovat investointiohjelmaan sisältyviä uudis- ja perusparannuskohteita. Tilakeskus toimii hankkeiden tilaajana ja rakennuttajana. Tehtäviin kuuluu suunnittelun valmistelu ja ohjaus, rakentamisen valmistelu ja ohjaus, kohteen käyttöönottoon liittyvät ja takuuajan tehtävät. Toimialat osallistuvat rakennushankkeisiin käyttäjän edustajana. Suunnittelu tuotetaan konsulttipalveluina ja rakentaminen urakointipalveluina. Yli 1,0 miljoonan euron urakka-hankinnoista ja yli 0,5 miljoonan euron palveluhankinnoista päättää tekninen lautakunta.

Ohjeita suunnittelijoille

Korjaushankkeiden suunnittelu ja rakentaminen

Vuosikorjaushankkeet ovat ennakoituja vuosikorjausohjelmaan sisältyviä muutos- ja korjaustöitä. Tilakeskus toimii vuosihankkeiden tilaajana ja rakennuttajana ja korjausrakentamispalvelun tuottaa puitesopimustoimittaja.

Kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntemus

Tilakeskus vastaa kaupunkitasoisesta kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntemuksesta. Palveluun sisältyy energia-, sisäilma-, puhtauspalvelu-, keittiöasiantuntijat sekä kustannuslaskennan, arkkitehtuurin, rakenne- ja talotekniikan asiantuntijoita.