Suuri sisäilmatutkimus antaa kokonaiskuvan sisäilmatilanteesta


Sisäilmatutkimuksen tulokset kertoivat koulujen ja päiväkotien loppuvuodesta 2018. Kahden vuoden jälkeen tilanne on parantunut huomattavasti: kyselyssä esiin nousseiden rakennusten sisäilmatilanne on tutkittu ja tehty tarvittavat korjaukset, jotta tilojen käyttäminen on turvallista. Tarkemmat tiedot löytyvät kohdekohtaisista tiedotteista, linkki Sisäilmatiedotteet-sivulle. (Päivitys 18.2.2021)

Koulujen ja päiväkotien hyvä sisäilma on tärkeää perheille, työntekijöille ja koko Vantaan kaupungille. Jotta saisimme kokonaiskuvan tilojen käyttäjien sisäilmaoireilusta, Turun yliopisto on tehnyt kaupungin tilauksesta laajan oirekyselytutkimuksen 2019. Mukana ovat kaupungin päiväkodit, alakoulut, yläkoulut ja Varia. 

Tutkimus on Suomen laajin sisäilmaoireilun kartoitus ja Vantaan merkittävä satsaus hyvinvoinnin edistämiseen. Päivitetty yleisraportti antaa yleiskuvan Vantaan koulujen ja päiväkotien sisäilmatilanteesta. Päiväkotien ja koulujen kohdekohtaiset raportit kertovat käyttäjien kokemista sisäilmahaitoista. Kyselyt on tehty marraskuun 2018 ja tammikuun 2019 välillä..

Mukana on ollut 50 koulua, 150 päiväkotia ja kyselytutkimukseen on vastannut peräti 17 000 henkilöä. Esimerkiksi päiväkotitilojen käyttäjien kokemusta tilojen sisäympäristöstä ei ole selvitetty koskaan aikaisemmin näin laajasti. Vantaan kaupunki haluaa kiittää lämpimästi kaikkia vastaajia.

Tuloksissa noin 10 % koulurakennuksista ja noin 15 % päiväkotirakennuksista on käyttäjien arvion mukaan kunnossa. Pelkästään rakenneteknisellä arviolla ei välttämättä tunnisteta kaikkia ongelmakohteita, joissa käyttäjien mielestä esiintyy sisäilman olosuhdehaittoja ja oireilua.

Alakoululaisista 89 % kokee, että oma terveydentila on hyvä tai erinomainen. 70 % yläkoululaisista kokee näin. Varhaiskasvatuksen lapsista 86 % :lla yleinen terveydentila on heidän vanhempiensa mukaan hyvä tai erinomainen. Variassa vastaava luku on 68 %, koko kaupungin henkilöstöllä 72 %.

Tutkimus on laajin tähän mennessä tehty suomalaiskoulujen ja päiväkotien sisäolosuhteita, oireita, sairauksia ja haittatekijöitä kartoittava tutkimus. Kyselyyn vastasi 17 000 henkilöä eli 40 % kyselyn saaneista. Henkilökunnasta kyselyyn vastasi yli 60 %.

Tärkeintä on, että oireilusta kärsivät hakeutuvat joko kouluterveydenhoidon tai työterveyshuollon kautta saamaan hoitoa oireisiinsa.

Mitä jatkossa?

Vantaalla on käytössä vakiintunut, moniammatillinen toimintamalli, jolla sisäilmaepäilyihin reagoidaan. Sisäilmaoiretutkimus on nostanut esiin uutta tietoa ja antaa tärkeää vinkkiä siitä, millaisiin kohtiin tarkempia tutkimuksia rakennuksissa pitää suunnata.

Toimintamallia avataan tarkemmin dokumentissa Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa.

Tilakeskus selvittää rakennusten sisäympäristön haittoja tilannearvion perusteella tarkemmin. Usein tarvitaan rakenne- tai sisäolosuhdetutkimuksia. Vasta niiden jälkeen voidaan suunnitella, aikatauluttaa ja toteuttaa korjaukset. Tutkimukset kestävät yleensä useita kuukausia, mutta ne ovat välttämättömiä, jotta korjaustoimet olisivat tehokkaita.

Kyselytutkimus lyhyesti

Vantaan koulujen ja päiväkotien sekä Varian tilojen käyttäjät vastasivat sähköiseen nettikyselyyn marraskuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin vastauksia huoltajilta, oppilailta, opiskelijoilta ja henkilöstöltä. Kyselyn toteutti Turun yliopiston Satakunta-hanke.

Miksi?

Vantaan strateginen tavoite on, että kaupungin tilojen sisäilmatilanne paranee. Sisäilmaoireita kartoittavan oirekyselyn avulla saatiin kokonaiskuva tilanteesta.
Mistä lisätietoa?

Tälle sivulle päivitetään lisätietoa. Kaupunkitasoinen yleisraportti ja muu materiaali löytyvät oikean palstan linkkien takaa.

Vantaan kaupunki tiedottaa kyselyn tuloksista niiden valmistuttua laajasti koulujen ja päiväkotien kautta sekä ulkoisen viestinnän kanavissa.

Linkki Turun yliopiston Satakunta-hankkeeseen

Sivua päivitetty 14.5.2019, yleisraportti vaihdettu tutkijan päivittämään versioon.
Sivua päivitetty 18.2.2021, lisätty alkuun kappale, joka kertoo tilanteesta kahden vuoden jälkeen.

Ajankohtaista