Rakennetun ympäristön valvonta

Rakennusvalvonta tekee jatkuvaa ympäristön valvontaa. Valvottaviin asioihin kuuluvat mm.

  • Luvattoman rakentamisen valvonta.
  • Luvattomat rakennuksiin sijoitetut mainoslaitteet ja valomainokset.
  • Luvattomat maisematyöt
  • Rakennetun ympäristön kunnossapidon valvonta
  • Pihan käyttö

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan on rakennus ympäristöineen pidettävä sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa tai häiritse ympäröivää asutusta.

Kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan tontit ja rakennuspaikat on pidettävä niiden käyttötarkoituksen ja ympäröivän alueen maankäytön edellyttämässä asianmukaisessa kunnossa.

Asemakaavassa ainoastaan asumiseen osoitetuilla tonteilla on rekisteristä poistettujen ajoneuvojen, yli kolme metriä korkeiden veneiden ja ympäristöä rumentavan tavaran ulkosäilytys kielletty.

Tavanomaisen määrän polttopuita saa tontilla siististi pinottuna säilyttää.

Romuautojen ilmainen kierrätys

Ajankohtaista