Rakennuslupapäätösten julkipanot

Rakennuslupajaoston ja viranhaltijoiden rakennuslupapäätösten julkipanolistat

Rakennuslupajaoston rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen, jolloin niiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Valitusaika on 30 päivää. Viranhaltijan päätöksiä tehdään päivittäin. Valitusaika on 14 päivää päätösten tiedoksiannosta.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan rakennuslupajaosto

29.6.2021

8.6.2021

Julkipanolistat ovat virallisesti nähtävillä sähköisessä muodossa osoitteessa: https://julkipano.lupapiste.fi/vantaa

Ajankohtaista