Tonttijako ja tonttijaon muutos

Kuva tonttijakokartasta

Tonttijako on suunnitelma asemakaavassa osoitetun rakennuskorttelin alueen jakamiseksi tontteihin. Tonttijako voidaan laatia erillisenä tai asemakaavassa. Tonttijaossa suunnitellut tontit muodostetaan rakentamis- ja kiinnityskelpoisiksi kiinteistöiksi lohkomistoimituksella.

Tonttijako laaditaan, milloin maanomistaja sitä pyytää tai se muutoin havaitaan tarpeelliseksi.

Tonttijakoa haetaan esim. täytettävällä ja lähetettävällä e-lomakkeella. E-lomakkeen voi myös tulostaa ja postittaa osoitteeseen kaupunkimittaus / Sari Toivanen, Kielotie 28, 01300 Vantaa.
Paperisia lomakkeita saa myös Maankäytön asiakaspalvelusta: Tikkurilan Vantaa-Info Dixi, Ratatie 11, 2 krs.

Tonttijako tulee voimaan, kun sen hyväksymispäätöksen valitusaika (30 päivää) on kulunut, eikä kukaan nähtävilläoloaikana muistutuksen tehneistä ole valittanut päätöksestä. Tonttijaon laadinta kestää hakemuksesta hyväksymiseen 2-3 kk.


Jos tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on pääosin yksityisen edun vaatima ja maanomistaja on sitä hakenut, kaupunki perii aiheutuneet kustannukset maanomistajalta. Perittävät kustannukset määräytyvät muutoksessa olevien tonttien lukumäärän mukaisesti, katso hinnastoista "Maksu tonttijaon laatimisesta ja ennakkolaskennasta".

Ennen tonttijaon laatimista voidaan maanomistajan pyynnöstä tehdä ennakkolaskenta, joka on ehdotus siitä, millaisia rakennuspaikkoja alueesta voidaan muodostaa. Ennakkolaskentakarttaa voi käyttää esim. kauppakirjan liitekarttana.

Ajankohtaista

Twitter