Valtionarkiston ohjeet

Johtokartan mittausaineiston vähimmäissäilytysaika on viisi vuotta (Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä, osa 4, 8.6.1989, Teknisen hallinnon ja kunnallisen liiketoiminnan asiakirjat, Valtion painatuskeskus, Valtionarkisto, Helsinki 1989).

Kaupunkimittauksen kartoittaman johtokartoitusaineiston säilytys

Maanalaisten johtojen maastokartoitus luokitellaan kaupunkimittauksessa maastotöissä käytössä olevan kohdeluokittelun mukaisesti. Kartoitus siirretään karttajärjestelmän mukaiseen kartoituskuvatiedostoon ja sitä verrataan olemassa olevaan karttaan. Mikäli uusi kartoitus yhtyy riidattomasti vanhaan aineistoon, voidaan mittauslaitteiden orientointi- ja havaintopöytäkirjat jättää arkistoimatta. Muussa tapauksessa ne arkistoidaan. Kartoituskuvatiedosto kopioidaan karttapalvelimen kovalevylle odottamaan johtokartalle vientiä.

Kaupunkimittaus säilyttää omista kartoitustöistään tehdyt kuvatiedostot sähköisessä muodossa varmistetulla kovalevyllä vähintään viisi vuotta.

Kartoitusaineiston säilytys kaupunkimittauksessa

Kaupunkimittauksen johtokartan ylläpitäjä arkistoi viisi vuotta maanalaisten johtojen maastokartoitukset. Arkistointimenettely on sama kartoitusorganisaatiosta riippumatta.

Digitaalisessa johtokartoitusarkistossa säilytetään vuosittain ja tiedostosarjoittain jaoteltuna:

  • kartoitustiedosto dgn-muodossa
  • alkuperäinen paperille tulostettu ja kartoittajan mahdollisesti käsin täydentämä kartoituksen viivapiirros skannattuna tif-muodossa (ylläpitäjä täydentää tarvittavan paikannustiedon)
  • tarvittaessa maastossa täydennetty johtokarttaote skannattuna
  • digitaaliset valokuvat vain poikkeustapauksissa

Käsiarkistokansioissa säilytetään:

  • työmääräys (ylläpitäjä lisää lomakkeelle kartoituskuvatiedoston nimen)

Erillisen vesi- ja viemärijohtojen tonttiliittymäarkiston ylläpito lopetettiin 13.6.2002. Kun kartoitus on viety johtokartalle, johtokartan ylläpitäjä poistaa kartoitustiedoston karttapalvelimelta. Liittymäkartoituksen yhteydessä runkolinjaa koskeva täydennysmittaustieto tallennetaan kartalle esim. kaivon lisätietoihin.

Ajankohtaista