Kartoitusohjeet

Miksi maanalaiset johdot pitää kartoittaa?

Maanalaisten johtojen sijainninmittauksen tavoitteena on saada aikaan johtokartta, jonka perusteella kaikki maastossa olevat johdot voidaan myöhemmin paikantaa tarkasti uudelleen. Johtokarttaa käytetään rakennetun ympäristön maankäytön, kunnallistekniikan ja erilaisten johtoverkostojen suunnittelussa. Tarkan johtokartan avulla verkostojen jatkokset, haarakappaleet, putkitusten päät ym. kohteet ovat paikannettavissa siten, että verkostolaajennusten tai huoltotoimenpiteiden yhteydessä tarvittavat kaivutyöt voidaan minimoida. Johtokartan avulla ehkäistään kaivuvaurioiden syntyminen.

Uudet maanalaiset johdot tulee kartoittaa välittömästi niiden rakentamisen yhteydessä. Kartoitus on tehtävä avokaivannosta. Peittämisen jälkeen johtojen kartoittaminen vaikeutuu huomattavasti. Kaivannon peittäminen ja rakennetun johtoreitin osoittaminen maalimerkeillä tai puupaaluilla jälkikäteen tehtävää kartoitusta varten ei ole varma tapa.

Johtojen sijainnin määrittäminen hakulaitteilla on hidasta ja siten kallista toimintaa. Osa kohteista jää varmasti havaitsematta. Lisäksi paikannustarkkuutta heikentävät muut maanalaiset verkostot, maaperän ominaisuudet ym. seikat. Toisaalta tarkat kartoitusmenetelmät menettävät merkityksensä, mikäli kartoitus joudutaan tekemään jälkikäteen esim. luiskakauhan pyyhkäisyjäljistä.

Tietomallipohjaisessa infrarakentamisessa toleranssit alittava toteumamalli sopii myös muuttuneiden tai uusien sijaintitietojen pohjaksi.

Kartoitustietojen arkistointi

Johtokartan mittausaineiston vähimmäissäilytysaika on viisi vuotta (Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä, osa 4, 8.6.1989, Teknisen hallinnon ja kunnallisen liiketoiminnan asiakirjat, Valtion painatuskeskus, Valtionarkisto, Helsinki 1989).

Maanalaisten johtojen maastokartoitus luokitellaan mittaus- ja geopalveluiden maastotöissä käytössä olevan kohdeluokittelun mukaisesti. Kartoitus siirretään toiminnanohjausjärjestelmään johtokartoitukset-portaalin kautta (https://gis.vantaa.fi/johtokartoitukset/), ja sitä verrataan kaupunkimallissa olemassa olevaan tilanteeseen. Johtokartan ylläpitäjä arkistoi maanalaisten johtojen maastokartoitukset vähintään viiden vuoden ajan. Arkistointimenettely on sama kartoitusorganisaatiosta riippumatta.

Johtokartoitukset-portaaliin jätetystä aineistosta säilytetään:

  • kartoitustiedosto
  • kaikki kartoittajan tallentamat metatiedot
  • johtokartan ylläpitäjän ko. kartoituksen tallentamiseen liittyvät metatiedot

Ajankohtaista