Laserkeilausdata

Laserkeilausdataa, ns. pistepilvi maastossa
Laserkeilauksella tarkoitetaan ilma-aluksesta tai ajoneuvosta tapahtuvaa, laservaloon perustuvaa etäisyydenmittausta. Laserkeilauksen tuloksena syntyy miljoonia havaintoja ympäristöstä, ns. pistepilvi. Nämä pisteet on eritelty automaattisin menetelmin mm. maanpinta, matala ja korkea kasvillisuus sekä rakennukset -luokkiin.

Koko Vantaan kattava laserkeilaus suoritettiin 9.5-18.5.2019. Laserkeilausdataa myymme ensisijaisesti maanpintaluokan pisteinä. Myytävä tuote ei ole visuaalisesti havainnoitava kartta, vaan koordinaattilistaus.

Luokiteltu maanpinta sisältää noin 8 pistettä/m2.

ETRS-GK25 / N2000 –järjestelmissä luovutettavat tiedostoformaatit:

  • *.pod (Bentley/MicroStationin käyttämä)
  • *.xyz (tekstitiedosto, jossa listattuna pisteiden x, y ja z-koordinaatti)

Vaativaan käyttöön voi tilata myös kaikki alkuperäiset pisteet. Tällöin tiedostoformaattina on *.las.

Tiedustelut ja tilaukset osoitteella kartanmyynti@vantaa.fi

Ajankohtaista