Digitaaliset kartat

Asemakaavan pohjakartta

Asemakaavan pohjakartta
Asemakaavan pohjakartta eli kantakartta on kiinteistörekisterikartan ohella tarkin maastokartta. Sen tietosisältönä ovat rakennukset ja rakenteet, liikenneväylät rakennelmineen, erilaiset maa-alueet, vesialueet, korkeustiedot, ilmajohtoyhteydet ja nimistö.

Tietojen ajantasaisuus: uudet rakennukset rakenteineen tallennetaan kahden viikon kuluessa rakennuksen sijaintikatselmuksen toimittamisesta. Sijaintikatselmus suoritetaan rakentajan tilauksesta, kun rakennuksen perustus (sokkeli) on valettu, viimeistään ennen rakennuksen loppukatselmusta. Puretut rakennukset poistetaan kartalta heti, kun purkutapahtumasta saadaan tieto. Muiden tietojen ajantasaistusviive vaihtelee muutamasta viikosta vuosiin. Kattava ajantasaistus suoritetaan tietyllä alueella kartoitusilmakuvauksen jälkeen sekä silloin, kun alueelle ryhdytään laatimaan asemakaavaa tai kaavanmuutosta.

Osoitekartta/kiinteistökartta/virastokartta

Osoitekartta/kiinteistökartta/virastokartta
Kyseessä on asemakaavan pohjakartasta johdettu maastokartta, jota ylläpidetään 1:4000 tarkkuusvaatimusten ja kuvaustekniikan mukaan. Teemat: pohjapiirros (mm. rakennukset, liikenneväylien reunat, kasvillisuus), nimistö ja tonttiosoitteet, korkeuskäyrät ja kaupungin maanomistus.

Tietojen ajantasaisuus: rakennustiedot kuten asemakaavan pohjakartan kohdalla, samoin muut maastotiedot. Osoitetiedot pidetään jatkuvasti ajantasalla osana osoitteiden suunnittelun ja määräämisen työnkulkua. Kaupungin maanomistustietojen ylläpitovastuu on yrityspalveluilla.

Johtokartta

Johtokartta


Vantaan kaupunki on pyrkinyt sopimaan johtoja rakentavien yritysten kanssa maan alle kaivettujen johtoverkkojen sijaintitietojen viennistä johtokartalle. Ohjeiden mukaisesti kaikki johtoreitit on kartoitettava verkoston rakentamisen yhteydessä.

Johtokartalla kuvattuja kohteita ovat mm. sähkö- ja tietoliikennekaapelit rakenteineen (esim. muuntajat ja jakokaapit), vesijohdot sulkuventtiileineen, viemäriputket kaivoineen, kaukolämpöputket ja kaasuputket. Kartan ylläpidossa pyritään varmistamaan, että jokainen johtokartan viiteteksti (johtotyyppi, kappalemäärä, materiaali, halkaisija, rakennusvuosi, korkeuslukema jne.) on luettavissa 1:500 -mittakaavaisesta tulosteesta.

Koko kaupungin kattavaa johtokarttaa ylläpidetään 1:500 -tarkkuudella. Johtokartan sijaintitarkkuus 1:500 -alueella on 20 cm.

Tietojen ajantasaisuustavoite: Uuden maanalaisen johdon sijaintitieto on käytettävissä kahden viikon kuluessa johdon rakentamisesta.


Opaskartta

Opaskartta
Opaskartta on yleistetty karttatuote. Kartan teemoja ovat: kuviorajat (mm. liikenneväylien reunaviivat), peltoalueet, metsäalueet, vesistöalueet, moottoritiet, päätiet, seudulliset ja paikalliset yhdystiet, polkupyörätiet, kerrostaloalueet, pientaloalueet, teollisuusalueet, hakuruudusto ja nimistö. Opaskartan tiedot pidetään jatkuvasti ajantasalla.
Maksusta on yrityksillä mahdollisuus saada oman yrityksen nimi opaskartalle. Hintatiedot ja yhteydenotto kartanmyynti@vantaa.fi .

Monivärinen opaskartta nimiluetteloineen on viimeksi painettu vuonna 2015. Tämä painos oli neljästoista, aiemmat ovat vuosilta 1974, 1976, 1979, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009 ja 2012.

Yleiskartta

Yleiskartta
Yleiskartta on nimensä mukaisesti yleistetty teemakartta. Sen ylläpitomittakaava on 1:40 000. Siinä kuvataan pientaloalueet, kerrostaloalueet, liikenneväylät, vesistöt, pellot ja metsät. Yleiskartta sisältää harvennetun nimistön sekä suomeksi että ruotsiksi. Yleiskartta päivitetään vuosittain.

Ajankohtaista