Tapahtumien alueenkäyttöluvat

Kaupungin katu- ja viheralueiden käyttö osana tapahtumia, hyvinvointitoimintaa tai kaupallista toimintaa edellyttää lupaa.

Käyttölupahakemukset tehdään Lupapiste-asiointipalvelun kautta. Kaupunki myöntää kaikki luvat harkinnanvaraisesti hakemuksella annetun selvityksen perusteella. Alueiden käyttö on maksullista, mikäli hanke ei ole erikseen tästä luonteensa perusteella vapautettu.

Kadut ja puistot myöntää ainoastaan käyttöoikeuden alueisiinsa. Muista hankkeen mahdollisesti vaatimista luvista ja ilmoituksista vastaa luvan hakija itsenäisesti.

Tapahtumat yleisillä alueilla

Katujen ja puistojen palvelualue myöntää käyttölupia erilaisille yleisillä alueilla järjestettäville tapahtumille. Alueiden käyttömahdollisuus tarkastellaan hankekohtaisesti.

Kadut ja puistot myöntää ainoastaan luvalla ainoastaan tilapäisen oikeuden alueiden käyttöön; muiden tapahtuman edellyttämien lupien hakemisesta sekä ilmoituksien tekemisestä vastaa tapahtuman järjestäjä.

Kaupunki ei voi taata sähköpisteiden saatavuutta tapahtumien käyttöön.

Lisätietoja ja -ohjeita saat kulttuuripalveluiden tapahtumia koskevilta sivuilta. Voit myös käyttää Tapahtuma-apuria erilaisten tapahtumasi vaatimien lupien ja ilmoitusten selvittämisessä.

Lisäohjeita tapahtumien järjestämiseen

Tapahtumien alueenkäyttömaksut

Alueiden varaamisesta tapahtuman käyttöön peritään alueenkäyttömaksu, joka perustuu tapahtuman kestoon, sijaintiin sekä varattavan alueen kokoon. Tapahtuman täyttäessä tietyt ehdot voidaan lupa myöntää harkinnanvaraisesti maksutta.

Lopullisiin maksuihin lisätään arvonlisävero, sekä palvelumaksu tapahtuman valvontatarpeen mukaisesti (1.1.2021 alkaen 70 € tai 210 €).

Yleisölle maksuttomat ja yleishyödylliseksi luokiteltavat ulkoilmatapahtumat

 • Ei alueenkäyttö- tai palvelumaksuja

Kaupunginhallituksen määrittelemät vetovoimatapahtumat

 • Ei alueenkäyttö- tai palvelumaksuja

Yleisölle maksulliset avoimet ulkoilmatapahtumat, kesto alle 14 vrk

 • Tikkurilantori, Paalutori, Martintori: 300 € vuorokaudelta
 • Jokiuomanpuisto, Sinirikonpuisto, Ankkapuisto: 300 € vuorokaudelta
 • Muut alueet: 150 € vuorokaudelta

Yleisölle maksulliset avoimet ulkoilmatapahtumat, kesto yli 14 vrk

 • Tikkurilantori, Paalutori, Martintori: 150 € vuorokaudelta
 • Jokiuomanpuisto, Sinirikonpuisto, Ankkapuisto: 150 € vuorokaudelta
 • Muut alueet: 75 € vuorokaudelta

Suljetut tapahtumat (yksityistilaisuudet) tapahtuman kestosta riippumatta

 • Tikkurilantori, Paalutori, Martintori: 2 € per neliömetri vuorokaudelta
 • Jokiuomanpuisto, Sinirikonpuisto, Ankkapuisto: 2 € per neliömetri vuorokaudelta
 • Muut alueet: 1 € per neliömetri vuorokaudelta

Hyvinvointitoiminta

Hyvinvointitoimintaa ovat esimerkiksi yleisillä alueilla järjestettävä ohjattu jumppa, katukoripallo ja muu liikunta, pomppulinnat, puistominigolf ja muu vastaava toiminta.

Hyvinvointitoimintaan liittyvistä luvista veloitetaan seuraavasti:

 • Ei-kaupallisen hyvinvointitoiminnan luvat harkinnanvaraisesti maksutta
 • Kausiluonteinen kaupallinen hyvinvointitoiminta 25–50 € neliömetriltä per kausi
 • Muu lyhytkestoinen kaupallinen hyvinvointitoiminta 100–1 000 euroa vuorokaudelta

Toritoiminta

Keskeisimpien torialueiden toiminta on erillisellä toritoimintasopimuksella luovutettu Vantaan torikauppiasyhdistyksen hallintaan, sopimuksessa määriteltyinä toriaikoina. Yhdistys vastaa alueista ja myyntipaikkojen jakamisesta toriajoille.

Toriaikojen ulkopuolella kaupunki voi myöntää rajoitetusti käyttölupia torialueille. Tällöin käytöstä veloitetaan vuorokausiperusteinen maksu käytön luonteen mukaisesti.

 • Yleishyödyllinen ja yleisölle maksuton toiminta: ei alueenkäyttö- tai palvelumaksua
 • Ei-kaupallinen toiminta: 1 € per neliömetri vuorokaudelta
 • Kaupallinen toiminta: 2 € per neliömetri vuorokaudelta

Markkinat

Kaupalliset markkina-alueet kattavat tietyn ennalta määrätyn alueen Tikkurilan, Myyrmäen ja Korson keskustoissa. Jos käyttöön haettava alue on ennalta määriteltyä aluetta pienempi, voidaan perittävää maksua alentaa suhteessa pienemmäksi.

 • Alue 1 (Tori-Asematie-Tikkuraitti-Peltolantie): 450 € vuorokaudelta
 • Alue 2 (Paalutorin markkina-alue): 350 € vuorokaudelta
 • Alue 3 (Korson markkina-alue): 250 € vuorokaudelta
 • Alue 4 (Muut mahdolliset markkina-alueet): 150 € vuorokaudelta

Tivoli- ja sirkustoiminta

Tivolin tai sirkuksen alueenkäytöstä veloitetaan maksuna 200 € vuorokaudelta. Lopulliseen maksuun lisätään arvonlisävero.

Maksu peritään jokaiselta käyttövuorokaudelta, jonka tapahtuma-alue on pois yleisestä käytöstä, mukaan lukien rakennus- ja purkuajat.

Veloitus ei sisällä yleiselle alueelle sijoitettavia mainoksia, joista veloitetaan erikseen.