Mainos- ja opasteluvat

Opasteiden ja mainospaikkojen taksat

Mainoskangaslupa

Lupa mainoskankaiden asettamista varten tarvitaan aina, kun mainoskankaita kiinnitetään kaupungin yli- tai alikulkusiltoihin.

Mainoskangasluvat haetaan Lupapiste.fi- palvelun kautta. Käsittelyaika on 5 työpäivää.

Tilapäinen opastelupa

Lupa tilapäisten opasteiden asettamista varten tarvitaan aina, kun opasteita sijoitetaan kaupungin katualueelle. Lupahakemukseen on liitettävä karttaote, mistä ilmenee paikat, joihin opasteita asetetaan.
Hakemukset Lupapiste.fi-palvelussa

ELY-keskuksen ohjeistus opasteista ja mainoksista ELY:n hallinnoimien teiden varsilla.