Yleisten alueiden luvat

Toimiminen yleisellä alueella on luvanvaraista. Yleisiä alueita ovat julkisessa omistuksessa olevat kadut, puistot ja torit sekä muut näihin verrattavat alueet.

Lisätietoa tarjolla olevista luvista sekä näihin liittyvistä maksuista löydät sivun vasemmassa laidassa olevien linkkien kautta.

Työ-, käyttö- tai sijoitusluvan hakeminen

Voit hakea lupaa yleisen alueen käyttöön sekä tehdä neuvontapyyntöjä Lupapiste-asiointipalvelun kautta.

Palvelun käyttö edellyttää käyttäjäprofiilin luomista. Rekisteröityminen on kertaluonteinen toimenpide, jonka jälkeen palvelu on käytettävissä sähköpostiosoitteen ja salasanan avulla.

Profiilin luomisen yhteydessä rekisteröityjän henkilöllisyys todennetaan vahvan sähköisen tunnistamisen avulla, joko pankkitunnuksin tai mobiilivarmenteella.

Ohjeita hakemuksien tekemiseen ja palvelun käyttöön sekä tarvittaessa teknistä tukea saat myös Lupapisteen omilta tukisivuilta.

Maksujen korotukset 1.1.2021 alkaen

Osaa lupiin liittyvistä maksuista korotetaan vuoden 2021 alusta alkaen. Korotukset perustuvat 1.1.2016 käyttöön otettuun alkuperäiseen taksapäätökseen, sekä teknisessä lautakunnassa 4.11.2020 tehtyyn erilliseen korotuspäätökseen. Korotettaviin maksuihin sisältyvät:

  • Käsittely- ja valvontamaksut
  • Kaivutöiden alueenkäyttömaksut (niin sanotut kaivumaksut)
  • Ulkotarjoilualueiden maksut
  • Myyntipaikkojen maksut

Uudet hinnat on päivitetty näitä lupia koskeville sivuille. Vuoden 2020 aikana tai tätä aiemmin aloitettuihin hankkeisiin sovelletaan kuitenkin edelleen aloitushetkellä voimassa olleita taksoja.

Ajankohtaista