Yleisten alueiden luvat

Lupa yleisen alueen tilapäisestä käyttämisestä tarvitaan aina, kun toimitaan kaupungin katualueella tai muulla yleisellä alueella.

Suurin osa yleisten alueiden luvista haetaan sähköisesti Lupapiste.fi –palvelun kautta. Käsittelyaika on 5 työpäivää.

Pysäköintiin ja ajoneuvojen siirtoihin liittyviä lomakkeita löydät pysäköinnin sivuilta.

Taksat

Yleisten alueiden käytöstä veloitettavat taksat muuttuivat Vantaalla 1.1.2016 alkaen Teknisen lautakunnan päätöksen (8 §,13.10.2015) mukaisesti. Taksamuutos koskee mm. kaivulupia, alueenkäyttölupia ja käyttötarkoituksellisia lupia (kuten mainokset, tapahtumat, myyntipaikat, terassit jne.). Taksauudistus koskee kaikkia yleisiä alueita, mukaan lukien viheralueet.