Viheralueiden suunnittelu ja rakentaminen

Suunnittelemme puistoja, lähivirkistysalueita, suojaviheralueita ja ulkoliikuntapaikkoja sekä rakenteita retkeily- ja luonnonsuojelualueille.

Viher- ja ulkoliikunta-alueiden varaukset ja luonteet määritellään kaavoituksella. Viheralueiden suunnittelu huolehtii asemakaavan tavoitteiden mukaisen ympäristön toteutumisesta. Suunnittelulla sovitetaan yhteen kaupungin asukkaiden, luonnon- ja rakennetun ympäristön tarpeet kestävällä ja viihtyisyyttä luovalla tavalla.

Kaikista viher- ja liikunta-alueista tehdään hallinnollinen puisto- tai liikunta-aluesuunnitelma. Sen avulla tehdään virallinen päätös alueen käytöstä ja saadaan arvio rakentamisen kustannuksista. Suunnitelman toteuttamiseksi tehdään vielä yksityiskohtaisempi rakentamissuunnitelma, jonka mukaan työmaalla rakennetaan.

Suunnittelun alkaessa asukkaita ja muita yhteistyötahoja tiedotetaan asiasta kirjeitse sekä internetissä. Palautetta otetaan vastaan luonnoksesta sekä suunnitelmien ollessa nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Merkittävimpien viheralueiden suunnittelussa järjestetään myös asukastilaisuuksia.

Suunniteltavia kohteita ovat mm. toimintapuistot, puistoleikkipaikat, koira-aitaukset, skeittipaikat, urheilu- ja ulkoilualueet sekä ulkoilureitit ja lähiliikuntapaikat.

Ajankohtaista