Ratikan selvityksiä ja aineistoja

Jatkosuunnitteluun liittyviä aineistoja

Liikkuminen tulevaisuuden ratikkakaupungissa -kysely (30.11.2021)

Vantaan ratikan taloustiivistelmä (3.5.2021)

Ratakujan tunnelin rakennettavuusselvitys (19.4.2021)

Vantaan ratikan katu- ja taidekysely (22.3.2021)

Vantaan ratikan design manual (9.10.2020)

Vantaan ratikan mobility hubit -raportti ratikkapysäkkien liikkumispalveluista (7.10.2020)

Vantaan ratikan mobility hubit - liite: kansainväliset esimerkit (7.10.2020)

Vantaan ratikka – Resurssiviisauden suuntaviivat (13.5.2020)

Osallisuus- ja arviointisuunnitelma

Vantaan ratikka: osallistuus- ja arvinointisuunnitelman päivitys (17.9.2021)

Vantaan ratikan osallisuussuunnitelman palautteet (22.3.2021)

Vantaan ratikka: osallisuus- ja arviointisuunnitelma (23.11.2020)

Ratikan katusuunnitelmaluonnosten vuorovaikutusraportit

Ratikan katusuunnitelmaluonnosten mielipiteistä kootaan vuorovaikutusraportit. Vuorovaikutusraportteihin kootaan katusuunnitelmaluonnoksista saadut mielipiteet ja vastaukset niissä esitettyihin kysymyksiin. Mielipiteistä on poistettu tunnistetiedot, kuten henkilötiedot ja tontteja koskevat tarkemmat tiedot.

Ensimmäisessä vuorovaikutusraportissa mielipiteet vastauksineen käydään läpi kaupunginosittain ja katusuunnitelmaluonnoksittain. Raportin alkuun on koottu yleiset, koko hanketta koskevat mielipiteet.

Vuorovaikutusraportti: ensimmäiset katusuunnitelmaluonnokset, esittelyssä 7.-20.10.2021 suuralueilla Hakunila-Tikkurila

Yleissuunnitelmaan liittyviä aineistoja

Taloudelliset selvitykset

Vantaan ratikka: Taloudellisten laskelmien tiivistelmä ja herkkyystarkasteluja (3.12.2019)

Ratikan kuntataloudellinen arviointi – verotulojen herkkyystarkastelu (02.12.2019)

Vantaan ratikka: kuntataloudelliset vaikutukset (19.11.2019)

Reittivaihtoehto- ja liikennevälinevertailut

Ratikan reittivaihtoehtojen vertailu Tikkurilassa – Lummetie (10/2019)

Vantaan ratikka- superbussiselvitys (15.11.2019)

Yleissuunnitelmat ja päivitykset

Vantaan ratikan yleissuunnitelman päivitykset ja asemapiirrokset (28.9.2020)

Pyöräliikenteen tarkastelut ratikan varrella -raportti (25.9.2020)

Vantaan ratikan (ent. Raide-Jokeri 3) alustava yleissuunnitelma (23.2.2018)

Kaupunginhallituksen seurantaryhmä

Pöytäkirja 30.11.2020

Esitysmateriaali 30.11.2021

Pöytäkirja 1.3.2021

Esitysmateriaali 1.3.2021

Pöytäkirja 3.5.2021

Esitysmateriaali 3.5.2021

Ajankohtaista