Ratikan organisaatio

Vantaan ratikkan suunnittelua ja sen etenemistä ohjataan ja seurataan kolmessa eri ryhmässä. Kaupunginhallituksen seurantaryhmä ja kaupunkitasoinen seurantaryhmä valvovat ratikan suunnittelun etenemistä. Kaupunginhallituksen seurantaryhmän puheenjohtaja on Ulla Kaukola ja kaupunkitasoisen seurantaryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Kaupunkitasoisessa ryhmässä on edustajia myös sidosryhmistä eli Väylävirastosta, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, Finavialta, HSL:stä sekä Helsingin kaupungilta. Va. Apulaiskaupunginjohtaja Henry Westlin toimii puheenjohtajana kaupunkiympäristön toimialan ohjausryhmässä, joka nimensä mukaisesti ohjaa ratikan suunnittelua. Ratikkatiimi vastaa käytännön suunnittelun etenemisestä ja toimenpiteistä. Ratikkatiimiin kuuluvat hankejohtaja Tiina Hulkko, ratikan suunnittelupäällikkö Sauli Hakkarainen, suunnitteluinsinööri Petra Linnasaari asemakaava-arkkitehti Anna Hellen, projektipäälliikkö Jussi Hiltunen, projektipäällikkö Justiina Nieminen ja tiedottaja Hannakaisa Markkanen.

Ratikan organisaatio

Vantaan ratikan organisaatio

Ajankohtaista