Liikenteen ympäristövaikutukset

Vantaan liikennesuunnittelun tehtäväaluetta meluasioiden osalta ovat muun muassa osallistuminen maankäytön suunnitteluun, liikenneväylien hankesuunnitteluun, meluntorjuntaa koskevien selvitysten hankintaan, meluntorjunnan seurantaan sekä kaupungin sisäiseen ja seudulliseen yhteistyöhön. Maanteiden (esimerkiksi Hämeenlinnanväylä, Kehä III, Lahdenväylä ja Kulomäentie) meluntorjunnan toteuttamisen vastuu nykyisen asutuksen kohdalla on Liikennevirastolla ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella (ELY-keskus). Myös Vantaan ympäristökeskus osallistuu melun torjuntaan Vantaan rakentamisessa.

Vantaalla on laadittu sähköautojen latausasemien yleissuunnitelma, jossa on etsitty kaupungin tärkeimmät alueet joissa lataukselle olisi tarvetta. Ensisijaisiksi latausasemien tarvealueiksi on suunnitelmassa osoitettu yleiskaavan keskustatoimintojen alueet, kaupallisten palvelujen alueet sekä rautatieasemien liityntäpysäköinnit. Toissijaisiksi osoitettiin tehokkaita asuinalueita, työpaikka-alueita ja liikuntapaikkoja. Omana osanaan merkittiin myös kaupungin läpi kulkevat pääväylät, joiden varsilla tulisi turvata latausmahdollisuus.
Yleissuunnitelma on tarkoitettu apuvälineeksi sekä julkisten latausasemien rakentamiseen että yksityisille toimijoille, jotka harkitsevat asemien rakentamista.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) huolehtii pääkaupunkiseudulla muun muassa ilmanlaadun seurannasta, tutkimuksesta ja suunnittelusta yhteistyössä kaupunkien kanssa.

Ajankohtaista