Kävely ja pyöräily

Kävelyllä ja pyöräilyllä on suuri merkitys kaupungin kehittymiseen ja siellä viihtymiseen. Kävelyn kulkumuoto-osuus Vantaalla oli vuonna 2018 tehdyssä tutkimuksessa 20 prosenttia, pyöräilyn 7 prosenttia. Vantaan kaupunkirakennetta kehitettäessä parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita, muun muassa rakennetaan lisää pyöräteitä ja pyörien pysäköintipaikkoja. Tavoitteena on nostaa pyöräilyn kulkumuoto-osuus Vantaalla 15 prosenttiin.

Vantaa tarjoaa jalankulkijoille liukkausvaroituspalvelun

Vantaan kaupungilla on käytössä Ilmatieteen laitoksen tuottama, jalankulkuväylien liukkaudesta varoittava tekstiviestipalvelu.

Palvelu lähettää varoitusviestin, kun jalankulkuväylien Vantaalla arvioidaan muuttuvan liukkaiksi. Varoitukset pohjautuvat säästä tehtyihin havaintotietoihin ja sääennusteisiin.

Maksuttoman palvelun voi tilata lähettämällä tekstiviestin jalankulku vantaa numeroon 16167. Jos tilausviestin lähettää tässä muodossa, varoitusviestit saa puhelimeensa aina heti, kun varoitus liukkaudesta on annettu. Viestejä voi vastaanottaa myös vain tiettyinä vuorokaudenaikoina. Jos haluaa vastaanottaa viestejä esimerkiksi klo 9.00-22.00 välisenä aikana, tulee tekstiviesti lähettää muodossa jalankulku vantaa 9 22. Tällöin palvelu lähettää esim. klo 05.30 annetun varoituksen vasta klo 9.00. Tekstiviestipalvelun voi lopettaa lähettämällä viestin jalankulku sulje numeroon 16167.

Varoitusviesti sisältää varoituksen sekä suomen- että ruotsinkielisenä. Viestejä tulee enintään kolme vuorokaudessa.

Tietoa palvelusta Ilmatieteenlaitoksen sivuilla.

Pyöräilyn laatureittejä ja baanoja

Pitkän tähtäimen tavoitteena on rakentaa korkeatasoisia pyöräilyn reittejä eli baanoja. Lisäksi toteutetaan yhtäjaksoisia laadukkaita pyöräteittejä, ns. pyöräilyn laatureittejä tai laatukäytäviä. Laatureitit toteutetaan jo olemassa olevaan pyörätieverkostoon mm. uusimalla katujen päällysteitä ja madaltamalla reunakiviä reitin varrella. Laatureittejä huolletaan talvisin erityisen hyvin.

Ensimmäiset pyöräilyn laatureitit ovat valmsituneet osuudelle Kivistöön ja Tikkurilasta Korsoon. Vuonna 2021 valmistuu suunnitelmien mukaan laatureitti Tikkurilasta Kisvistöön ja vuonna 2022 Tikkurilasta Hakunilaan. Vantaan valmistuneet ja suunnitellut pyöräilyn laatureitit kartalla (pdf).

Joukkoliikenneasemilla liityntäpysäköintipaikkoja, Tikkurilan asemalla polkupyörien pysäköintihalli

Tikkurilan aseman eteläisessä alikulussa on pyöräilijöitä palveleva 160-paikkainen pyörien pysäköintihalli. Hallissa on kaksikerroksisia pyörätelineitä, joihin voi lukita pyörän rungostaan omalla lukolla. Pyöräilijöiden käytössä on myös ilmapumppu ja pyöränkorjausteline työkaluineen. Pysäköintihalliin pääsee joka päivä klo 5.00-23.00 näyttämällä HSL:n matkakorttia oven vieressä olevalle lukulaitteelle.

Lisäksi useiden joukkoliikenneasemien yhteydessä on liityntäpysäköintipaikkoja, joissa on erilliset pysäköintialueet pyörille.

Kartat ja oppaat

Vantaalla on pyöräilijöille ja jalankulkijoille tarjolla useita reittejä esitteleviä maksuttomia karttoja ja oppaita. Lue lisää Vantaan pyöräilyreiteistä.

Pyöräilystä ilmasto- ja terveyshyötyjä

Pyöräilyn ja kävelyn lisäämisellä saavutetaan monia hyötyjä. Kulkumuodot ovat päästöttömiä, mikä parantaa ilmanlaatua ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Vantaa on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, ja yhtenä keinona tavoitteeseen pääsyssä on pyöräilyn edistäminen.

Pyöräily on hyvää liikuntaa, joten pyöräilyn lisääminen tuo myös merkittäviä terveyshyötyjä. Hyöty tuntuu myös kukkarossa, sillä on laskettu, että jos pyöräilyn kulkumuoto-osuus saadaan nousemaan yhdeksästä prosentista (tilanne vuonna 2012) 15 prosenttiin, saavutetaan vuosittain kahdeksan miljoonan euron terveyshyödyt.

Vuoden vantaalainen pyöräilijä 2021

Vantaan kaupunki haki jo 14. kerran ehdokkaita Vuoden vantaalaiseksi pyöräilijäksi elokuun loppupuolella. Ehdotuksia saatiin lähes kolmekymmentä.

Tittelin saajaksi valittiin ehdokkaiden joukosta Päiväkummussa asuva Jouko Karjalainen. Valinnassa painotettiin hänen tekemäänsä vapaaehtoistyötä. Lue lisää vuoden 2021 vantaalaisesta pyöräilijästä.

Kaupunkipyörät tarjoavat helpon liikkumismuodon

Vantaalla on päässyt ajamaan kaupunkipyörillä kesäkuusta 2019 alkaen. Kaupunkipyöriä on liikenteessä 1000 kappaletta, ja asemapaikkoja noin 120. Asemia on keskusta- ja työpaikka-alueilla Tikkurilan, Aviapoliksen, Myyrmäen, Kivistön ja Koivukylän suuralueilla sekä Kuusijärvellä. Kaupunkipyöräkausi kestää lokakuun loppuun saakka.

Käyttäjäksi rekisteröidytään HSL:n kaupunkipyöräsivustolla, ja pyörien käyttöönotto ja palautus tapahtuu HSL:n matkakortin ja mobiilisovelluksen avulla. Pyörien käyttöoikeuden voi lunastaa koko kauden ajaksi, viikoksi tai päiväksi. Lisäksi mobiilisovelluksella on mahdollista maksaa myös yksittäisestä matkasta. Kuhunkin tuotteeseen sisältyy valitun kauden aikana rajaton määrä korkeintaan 60 minuutin mittaisia matkoja.

Kyseessä on eri järjestelmä kuin Espoossa ja Helsingissä, eikä pyöriä voi käyttää ristiin näiden kahden järjestelmän välillä. Vantaan kaupunkipyöräjärjestelmän käyttö ei sisälly Helsingin ja Espoon kaupunkipyörien kausimaksuun, vaan siitä maksetaan erillinen maksu.

Liikennesäännöt

Uusi tieliikennelaki (linkki Traficomin sivuille) astui voimaan 1.6.2020.

Ohjeita ja sääntöjä jalankulkijoille ja pyöräilijöille on runsaasti Liikenneturvan sivuilla. Vantaalla on melko vähän rinnakkaisiksi merkittyjä eli eroteltuja jalkakäytäviä ja pyöräteitä. Muistathan, että jalkakäytävillä pyöräily on kielletty yli 12-vuotiailta.

Kevyen liikenteen väylät Vantaalla on merkitty yleensä yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä -liikennemerkillä. Sen sijaan kadun vieressä kulkevia jalkakäytäviä ei useimmiten ole merkitty jalkakäytävämerkillä.

Mopoilu on ohjattu Vantaalla taajama-alueiden kaduilla useimmiten ajoradalle, koska nopeusrajoitus on siellä alhainen ja kävelijöitä ja pyöräilijöitä on paljon. Mopoilu on sallittu pyörätiellä vain, jos liikennemerkin lisäkilvessä on sallittu mopoille -teksti. Tällaisia pyöräteitä on lähinnä maanteiden varsilla. Sovita mopoiluvauhtisi sellaiseksi, että ehdit reagoida yllättäviinkin tilanteisiin. Maastoliikennelain mukaan muualla kuin moottoriajoneuvoille tarkoitetuilla alueilla ajaminen on luvanvaraista.