Katujen kunnossapito

Työkone ja sen kuljettaja

Kaupungin suorittamiin kunnossapitotöihin kuuluvat mm. katu- ja torialueiden puhdistus ja auraus, liukkaudentorjunta, polanteiden poisto ja lumen ajo lumenvastaanottopaikoille.

Kiinteistöille jäävä vastuu kunnossapidosta kattaa vain tonttiliittymien hoidon ja avaamisen aurauslumista. Ohjeita tontin omistajalle tai haltijalle talvikunnossapidosta.

Katuja kunnossapidetään talvisin kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Pääväylät ja joukkoliikennettä palvelevat kadut kuuluvat pääsääntöisesti I- ja II –luokkiin, asuntokadut III –luokkaan. Kesäaikaan kaikkia katualueita harjataan ja pestään koneellisesti, korjataan asfaltti- ja kivipäällystevaurioita sekä asennetaan liikennemerkkejä, roska-astioita ja muita varusteita sekä reunakiviä tarpeiden mukaisesti. Talvikunnossapidon usein kysytyt kysymykset ja vastaukset.

Korson, Hakunilan ja Koivukylän suuralueiden katu- ja viherhoitotyöt on kilpailutettu. Tällä hetkellä kyseisiä alueita hoitaa yksityinen urakoitsija Viherpalvelut Hyvönen Oy. Hoitotöitä valvoo ja ohjaa kaupunki.

Kaupungin lisäksi Vantaan alueella liikennealueita hoitavat myös Väylävirasto (mm. valta-, kanta- ja kehätiet), Finavia (lentoaseman ympäristön katualueet) ja yksityiset tiekunnat (yksityistiet). Katujen luokat kartalla.

Kaupungin organisaatiossa kunnossapitoasiat kuuluvat Kadut ja puistot -palvelualueen kunnossapitoyksikölle.

Tietoa katujen lupa-asioista.

Ajankohtaista