Kadut

Radan alikulku Koivukylän aseman kohdalla

Kadut ja puistot palvelualue suunnittelee, rakentaa ja kunnossapitää yleisiä alueita. Kunnossapidettäviä katuja ja kevyenliikenteen väyliä on Vantaalla yhteensä noin 1600 kilometriä.

Katuverkostoa korjataan ja rakennetaan vuosittain noin 35 miljoonalla eurolla ja kunnossapidetään noin 10 miljoonalla eurolla. Verkosto laajenee vuosittain noin 20 kilometrillä. Uudet, valmistuneet kadut luovutetaan rakennustoimien jälkeen kadunpitoon, jonka jälkeen kunnossapito vastaa katujen päivittäisestä hoidosta ja kunnossapidosta.

Vaikka kadut ovat yleisiä alueita, niillä tulee toimia aina luvanvaraisesti. Lisää luvista Yleisten alueiden luvat -sivulla.

Palautteet

Palautteet liikenteestä, katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä katujen suunnittelusta ja rakentamisesta sekä viheralueista jätetään ensisijaisesti palautelomakkeella.

Muita palautekanavia:

Vaikuta suunnitteluun

Kiinteistönomistajilla on mahdollisuus vaikuttaa ja saada tietoa suunnittelusta. Katujen ja puistojen suunnitteluun kuntalaiset voivat vaikuttaa sekä suunnittelun kuluessa että suunnitelmien virallisena nähtävillä oloaikana. Suunnittelun käynnistyessä katuun tai puistoon rajoittuvien kiinteistön omistajille tai haltijoille tiedotetaan kirjeitse.

Kuntatekniikan keskus

Uuden virastotalon rakentamisen ajan toiminta väistötiloissa: Asematie 6 A, 3. krs., 01300 Vantaa

https://kartta.vantaa.fi/link/5KH1Zc

Katu- ja viheralueiden sekä liikenteen ja vesihuollon suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito, nähtävillä olevat suunnitelmat

Ajankohtaista