Ympäristö

Mihin voi viedä kuivuneet maalipurkit ja palaneet loistelamput?

Pääkaupunkiseudun jätehuollosta vastaa Helsingin Seudun Ympäristö, HSY.

Eri puolilla Vantaata on parisenkymmentä ongelmajätteiden keräyspistettä. Keräyspisteisiin voi viedä maksutta lähes kaikki kodin ongelmajätteet. Poikkeuksena ovat lääkkeet, kylmälaitteet, sähkö- ja elektroniikkaromu sekä painekyllästetty puu.

Espoon Ämmässuolla sekä Helsingin Kivikossa ja Konalassa sijaitseville Sortti-asemille voi viedä hyötyjätteitä, ongelmajätteitä ja sekajätteitä henkilöautolla, peräkärryllä, pakettiautolla tai muulla kevyellä kuljetusvälineellä. Sortti-asemille vietävistä jätteistä peritään maksu.

Lisäksi kotitalouksien ongelmajätteitä, sähkö- ja elektroniikkaromua sekä metalliromua kerätään keväisin kiertäviin keräysautoihin. Sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotto on pääosin maksullista.

Mihin voi viedä puunlehdet ja muut puutarhajätteet?

Puutarhajätteet kannattaa hyödyntää omalla pihalla esimerkiksi kompostoimalla. Lehtiä ja risuja vastaanotetaan Sorttiasemilla maksua vastaan. Puutarhajätteen vieminen yleisille alueille on kielletty. Risujen polttoa taajama-alueilla suositellaan välttämään naapureille koituvan savu- ja hajuhaitan vuoksi.

Espoon Ämmässuolla sekä Helsingin Kivikossa ja Konalassa sijaitseville Sortti-asemille voi viedä hyötyjätteitä, ongelmajätteitä ja sekajätteitä henkilöautolla, peräkärryllä, pakettiautolla tai muulla kevyellä kuljetusvälineellä. Sortti-asemilla on itsepalvelu eli jätteet on itse purettava ajoneuvosta ja nostettava keräyslavoille. Sortti-asemille vietävistä jätteistä peritään maksu.

Ojassa on vettä. Kenen tehtävä on kuivattaa se?

Ojien tehtävä on kerätä vettä ja johtaa sitä eteenpäin. Tasaisilla alueilla ojan kaltevuus on vähäinen, ja ojan pohja voi olla lähes tasainen. Tällöin ojaan voi jäädä seisovaa tai hyvin hitaasti virtaavaa vettä, mutta se toimii silti osana kuivatusjärjestelmää. Ojassa oleva vesi on luonnollista. Virtausta estävät roskat, liiallinen kasvillisuus ja luiskista sortunut maa-aines tulee kuitenkin poistaa uomasta. Ojan kunnossapito on maanomistajan tai ojasta hyötyvän vastuulla.

Kiinteistön rajaojat ovat tukossa. Kuka tulee avaamaan ne?

Kiinteistöjen välisten rajaojien kunnossapitovastuu on kiinteistöillä itsellään. Ojat tulee kunnossapitää yhteistyössä kiinteistöjen kesken. Lähtökohtaisesti kaupunki ei kunnosta yksityisillä kiinteistöillä tai tonteilla sijaitsevia ojia tai puroja. Yksityisillä kiinteistöillä virtaa arvokkaita vesistöiksi luokiteltuja pienvesiä, joiden luonnontilaisuutta tulisi vaalia.

Kiinteistön ajoliittymärumpu on tukossa. Kuka tulee avaamaan sen?

Kadunvarsiojissa tai –painanteissa sijaitseva kiinteistön katuliittymän rumpuputki on kiinteistön kunnossapidettävä, sillä se on rakennettu kiinteistön tarpeisiin. Ajoliittymärummun tulisi olla halkaisijaltaan riittävän suuri, vähintään 300 mm, jotta se johtaisi riittävästi vettä eteenpäin ja että se ei jäätyisi helposti umpeen. Putken mitoituksessa tulee ottaa huomioon alueen laajuus, jolta vesi kulkeutuu rumpuun.

Vesi tulvii pihalleni, mitä voin tehdä?

Ota yhteyttä hätätilanteessa/vaaran uhatessa suoraan pelastuslaitokseen, yleinen hätänumero 112. Ilmoita tilanteesta myös Vantaan kaupungin maankäytön asiakaspalveluun. Katso tarkempia ohjeita Vantaan kaupungin tulvaohjeesta.

 • Kiinteistön omistajan ja asukkaan kannattaa hyvissä ajoin selvittää, miten tulva on alueella aiemmin vaikuttanut tai miten sen oletetaan leviävän. Apuna voi käyttää tulvakarttoja.
 • Kiinteistöjen omistajat ja niiden asukkaat voivat vähentää ja osin estää tulvista aiheutuvia vahinkoja hyvällä varautumisella. Vähintään kolmen asunnon rakennuksissa tulee olla pelastussuunnitelma.
 • Omaisuuden turvaamiseksi on hyvä varautua siirtämään omaisuutta turvaan sekä hankkia esim. hiekkasäkkejä ja muita suojaamismateriaaleja. Vesi saattaa tulla asuntoon myös kellarin tai wc:n viemärin kautta, joten on hyvä varmistaa, että viemärin mahdollinen takaiskuventtiili on kunnossa. Kellarin lattian ritiläkaivon tukkimista varten kannattaa varata muovia ja painoiksi sopivia esineitä.
 • Varmista, että sadevesijärjestelmät toimivat eivätkä ole tukkeutuneet.
 • Lumien sulaessa
  • aukaise hyvissä ajoin pintavesien kulkureitit pois tontilta, esimerkiksi ojat, kourut ja rummut
  • poista ritiläkaivojen päältä lumi ja jää
  • varmista, että ritiläkaivo vetää
  • mahdollisesti voit myös siirtää lunta pois riskialueelta
 • vaaran uhatessa ota yhteyttä pelastuslaitokseen, yleinen hätänumero 112
 • ilmoita tulvatilanteesta Vantaan kaupungin maankäytön asiakaspalveluun, p. 09 8392 2242 tai sähköpostilla maankaytto.asiakaspalvelu@vantaa.fi

Ajankohtaista