Viheralueet


Eikö Vantaalle voisi rakentaa lisää koirapuistoja, etteivät koirat likaisi jätöksillään katuja?

Vantaalla on tällä hetkellä 24 koira-aitausta. Koira-aitauksia rakennetaan Vantaalle 1-2 vuodessa. Koira-aitausten tarve on suuri varsinkin sellaisilla alueilla, jossa koiria on paljon ja lähimmälle koira-aitaukselle on pitkä matka. Kerrostalovaltaisilla alueilla tarve on suurin.

Vantaalla on lähes 9000 koiraa. Vantaalaisten koirien on arvioitu tuottavan ulostetta joka päivä yhteensä noin 1000 kiloa. Vuodessa tätä ehtymätöntä luonnonvaraa syntyy kaupungissamme siis noin 50 kuorma-auton lavallista!

Vastuunsa tunteva koiranomistaja kerää rakennetuilla viheralueilla ja puistokäytävillä, joita ei ole osoitettu koirien ulkoiluttamiselle sekä taajama-alueilla liikenneväylillä, nurmikoilla, toreilla ja katuaukioilla koiransa ulosteet muovipussiin ja laittaa ne roskikseen. Muilla alueilla voi luottaa luonnon omaan puhtaanapitoon.

Järjestyslaki määrää pitämään koirat kaupunkialueella kiinni ja velvoittaa koiranulkoiluttajan keräämään lemmikkinsä jätökset pois. Roska-astioiden määrää ei voida olemassa olevien ylläpitoresurssien puitteissa kovin paljoa nykyisestä kasvattaa. Valitettavasti tämä tarkoittaa, että koiran ulkoiluttajat joutuvat vastaisuudessakin kanniskelemaan koirankakkapusseja mukanaan. Sellaisilla viheralueilla, joissa roska-astioiden määrässä ja sijoittelussa on selviä puutteita, pyritään tilannetta määrärahojen puitteissa korjaamaan

Ajankohtaista