Nähtävillä olevat suunnitelmat

Katu- ja puistosuunnitelmien valmistumisen jälkeen ne pidetään nähtävillä kahden viikon ajan. Kaikki nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset ovat esillä Kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelun tiloissa osoitteessa Vantaa-info, Tikkurila, Dixi, 2. krs, Ratatie 11, 01300 Vantaa. Suunnitelmiin voi tutustua nähtävilläoloaikana myös internetissä.

Suunnitelmien esittelyyn nähtävilläoloaikana on varauduttu Vantaa-Infossa.

Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen ilmoitetaan suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistön omistajille ja haltijoille kirjeitse. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon, jos se on annettu postin kuljetettavaksi vähintään viikkoa ennen nähtäville asettamista.

Suunnitelmaehdotuksia nähtävillä

Seuraavat suunnitelmaehdotukset pidetään nähtävillä 7.10. – 20.10.2021 Kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Ratatie 11 (Dixi), 2.krs, 01300 Vantaa. Suunnitelmat ovat tällöin myös Vantaan kaupungin internet-sivuilla: vantaa.fi -> Asuminen ja ympäristö -> Kadut ja viheralueet -> Asiakaspalvelu -> Nähtävillä olevat suunnitelmat

Katusuunnitelmat

Hämeenkylä

Lammaslammentie välillä Pähkinärinteentie-Pähkinänsärkijä

Pähkinänsärkijä välillä Lammaslammentie-Pähkinänydin

Pähkinärinteentie välillä Lammaslammentie-Pähkinänydin

Lisätietoja:

Alueinsinööri

Mikko Kettunen, p. 050 312 4442

Sähköposti: mikko.kettunen(at)vantaa.fi

Rekola

Kustaantie

Lisätietoja:

Alueinsinööri

Jarmo Lagstedt, p. 050 302 7640

Sähköposti: jarmo.lagstedt(at)vantaa.fi

Matari

Vesimiehentie välillä Otavantie - Latvakuja

Iltatähdentie

Lisätietoja:

Alueinsinööri

Jarmo Lagstedt, p. 050 302 7640

Sähköposti: jarmo.lagstedt(at)vantaa.fi

Mahdolliset muistutukset on toimitettava viimeistään 20.10.2021 klo 15.00 mennessä kirjallisesti osoitteella: Kaupunkitilalautakunta, KIRJAAMO, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostiosoitteeseen: Kirjaamo(at)vantaa.fi

Vantaalla xx.x.2021

Vantaan kaupunki

Kadut ja puistot palvelualue

Katu- ja puistosuunnitelmien linkit ja liitteet:

HUOM.: PDF-tiedostot avautuvat Firefox-selaimella uuteen ikkunaan, mutta Chrome-selaimella samaan ikkunaan. Takaisin "Nähtävillä olevat katusuunnitelmat" -sivulle pääset peruuttamalla selaimen nuolinäppäimellä, älä sulje oikean yläkulman rastista.

Katusuunnitelmat

Ajankohtaista