Nähtävillä olevat suunnitelmat

Katu- ja puistosuunnitelmien valmistumisen jälkeen ne pidetään nähtävillä kahden viikon ajan. Kaikki nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset ovat esillä Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan asiakaspalvelun tiloissa osoitteessa Vantaa-info, Tikkurila, Dixi, 2. krs, Ratatie 11, 01300 Vantaa. Suunnitelmiin voi tutustua nähtävilläoloaikana myös internetissä.

Suunnitelmien esittelyyn nähtävilläoloaikana on varauduttu Vantaa-Infossa.

Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen ilmoitetaan suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistön omistajille ja haltijoille kirjeitse. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon, jos se on annettu postin kuljetettavaksi vähintään viikkoa ennen nähtäville asettamista.

Suunnitelmaehdotuksia nähtävillä

Seuraavat suunnitelmaehdotukset pidetään nähtävillä 3.12. – 16.12.2020 Kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Ratatie 11 (Dixi), 2.krs, 01300 Vantaa. Suunnitelmat ovat tällöin myös Vantaan kaupungin internet-sivuilla: vantaa.fi -> Asuminen ja ympäristö -> Kadut ja viheralueet -> Asiakaspalvelu -> Nähtävillä olevat suunnitelmat

Katusuunnitelmat

Kivistö

Kivistön puistokatu välillä Kivistöntähti – Onnenkivenpuisto
Korukivenkatu
Korukivenkuja
Korukivenpolku
Kvartsiraitti välillä Timanttikuja – Puuhelmenpuisto
Serpentiinikivenkatu
Serpentiinikivenkuja
Serpentiinikivenpolku, Timanttisilta
Sinisafiirinpolku välillä Kivistöntähti – Serpentiinikivenkatu
Sporttilaituri
Timanttikuja
Timanttipolku

Lisätietoja:

Kadunsuunnittelupäällikkö
Olli Lappalainen, p. 040 867 6309
Sähköposti: olli.lappalainen(at)vantaa.fi

Alueinsinööri
Mikko Kettunen, p. 050 312 4442
Sähköposti: mikko.kettunen(at)vantaa.fi

Puistosuunnitelmat

Kivistö

Kivistöntähti
Korukivenkallio
Onnenkivenpuisto
Serpentiinikivenpuisto

Lisätietoja:

Maisema-arkkitehti
Sirpa Mäkilä, p. 040 581 9037
Sähköposti: sirpa.makila(at)vantaa.fi


Mahdolliset muistutukset on toimitettava viimeistään 16.12.2020 klo 15.00 mennessä kirjallisesti osoitteella:
Tekninen lautakunta, KIRJAAMO, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostiosoitteeseen: Kirjaamo(at)vantaa.fi


Vantaalla 24.11.2020


Vantaan kaupunki

Kadut ja puistot palvelualue

Katu- ja puistosuunnitelmien linkit ja liitteet:

HUOM.: PDF-tiedostot avautuvat Firefox-selaimella uuteen ikkunaan, mutta Chrome-selaimella samaan ikkunaan. Takaisin "Nähtävillä olevat katusuunnitelmat" -sivulle pääset peruuttamalla selaimen nuolinäppäimellä, älä sulje oikean yläkulman rastista.

Katusuunnitelmat

Kivistö

Kivistön puistokatu välillä Kivistöntähti - Onnenkivenpuisto, katusuunnitelma

Kivistön puistokatu välillä Kivistöntähti - Onnenkivenpuisto, katusuunnitelmaselostus

Korukivenkatu, katusuunnitelma

Korukivenkatu, katusuunnitelmaselostus

Korukivenkuja, katusuunnitelma

Korukivenkuja, katusuunnitelmaselostus

Korukivenpolku, katusuunnitelma

Korukivenpolku, katusuunnitelmaselostus

Kvartsiraitti, katusuunnitelma

Kvartsiraitti, katusuunnitelmaselostus

Serpentiinikivenkatu, katusuunnitelma

Serpentiinikivenkatu, katusuunnitelmaselostus

Serpentiinikivenkuja, katusuunnitelma

Serpentiinikivenkuja, katusuunnitelmaselostus

Serpentiinikivenpolku,Timanttisilta, katusuunnitelma

Serpentiinikivenpolku, Timanttisilta, katusuunnitelmaselostus

Sinisafiirinpolku välillä Kivistöntähti - Serpentiinikivenkatu, katusuunnitelma

Sinisafiirinpolku välillä Kivistöntähti - Serpentiinikivenkatu, katusuunnitelmaselostus

Sporttilaituri, katusuunnitelma

Sporttilaituri, katusuunnitelmaselostus

Timanttikuja, katusuunnitelma

Timanttikuja, katusuunnitelmaselostus

Timanttipolku, katusuunnitelma

Timanttipolku, katusuunnitelmaselostus

Timanttisilta, yleispiirustusPuistosuunnitelmat

Kivistö

Kivistöntähti puistosuunnitelma

Kivistöntähti puistosuunnitelmaselostus

Korukivenkallio puistosuunnitelma

Korukivenkallio puistosuunnitelmaselostus

Onnenkivenpuisto puistosuunnitelma

Onnenkivenpuisto puistosuunnitelmaselostus

Serpentiinikivenpuisto puistosuunnitelma

Serpentiinikivenpuisto puistosuunnitelmaselostus

Vesihuollon suunnitelmaehdotuksia nähtävillä