Myyrmäki

Tällä sivulla esitellään vuoden 2020 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Myyrmäen alueella.

Katujen ja teiden suunnittelukohteita 2020

Valtatien 3 parantaminen välillä Kannelmäki-Kaivoksela ja Kuninkaantammen eritasoliittymä – Suunnitelmaluonnokset esillä.

Ilmoitus suunnittelun käynnistymisestä (2019)

TIEDOTE VT3 Hämeenlinnanväylä ja Kuninkaantammen eritasoliittymä (FI SV)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Helsingin kaupunki)

Palautelomake VT3 parantaminen välillä Kannelmäki-Kaivoksela

Palautelomake VT3 parantaminen välillä Kannelmäki-Kaivoksela SV (på svenska)

Vt3 tiesuunnitelma, esittelykalvot

Vt3 tiesuunnitelma, yleiskartta

Vt3 tiesuunnitelma, hankerajaus

Vt3 tiesuunnitelma, melukartat

Vt3 tiesuunnitelma, suunnitelmakartta 1

Vt3 tiesuunnitelma, suunnitelmakartta 2

Vt3 tiesuunnitelma, suunnitelmakartta 3

Vt3 tiesuunnitelma, suunnitelmakartta 4

Vt3 tiesuunnitelma, suunnitelmakartta 5

Vt3 tiesuunnitelma, poikkileikkaukset

Vt3 tiesuunnitelma, poikkileikkaukset, rampit

Vt3 tiesuunnitelma, poikkileikkaukset, jalkakäytävä, pyörätie

https://www.youtube.com/watch?v=6Y8peR0kcv0 - Hankkeen mallinnusvideo (2 min)

https://www.youtube.com/watch?v=mSp-RMMeRCE - Suunnitelmaluonnosten esittelyvideo (35 min)

Luhtitien ja Kelokuusenmäen asemakaava-alueiden kadut

Suunnittelualueena on Luhtitien vanha osa Vihdintiestä itään Raappavuorentielle asti. Luhtitien länsiosa suunnitellaan vanhaan linjaukseen, Pellaksentiestä itään Luhtitie on uudessa linjauksessa. Suunnitteluun kuuluvat Raappavuorentien viereisten Kelokuusenmäen asemakaava-alueiden kadut Kelokuusenrinne, Kelokuusenkuja ja Kelokuusenpolku sekä Raappavuorentien länsipuolen uusi kevyen liikenteen väylä välillä Loiskekuja - Virtatie.

Katusuunnitelmaluonnosten kommentointiaika oli 15.6.-23.6.

Katusuunnitelmaluonnokset ja videoesittelyt ovat edelleen esillä osallistuvavantaa.fi -sivustolla sekä alla. Alle on lisätty vastausvideo, jossa on vastattu asukkaiden esittämiin kysymyksiin ja kommentteihin. Lisäksi alta löytyy kootusti vastaukset osallistuvavantaa.fi:n ja Mural-kommentointialustan kautta tulleisiin kysymyksiin ja kommentteihin. Materiaali löytyy myös osallistuvavantaa.fi -sivustolta.

Luhtitie ja Kelokuusenmäen kadut - Koostepiirustus 1
Luhtitie ja Kelokuusenmäen kadut - Koostepiirustus 2

Luhtitien ja Kelokuusenmäen katusuunnitelmien esittely (YouTube-video, 19'37")

Luhtitien katuympäristön ja puistojen suunnittelun esittely (YouTube-video, 10'28")

Vastauksia asukkaiden kommentteihin:

Luhtitien ja Kelokuusenmäen katusuunnitelmat -vastaus (YouTube-video, 6'56")

Vastaukset osallistuvavantaa.fi -sivuston kautta tulleisiin kommentteihin:

Osallistuvavantaa-vastaukset kommentteihin 1.7.2020

Vastaukset Mural-kommentointialustan kautta tulleisiin kommentteihin. Kaupungin vastaukset sinisillä lapuilla:

Mural-vastaukset kommentteihin 1.7.2020 (10.9 Mt)


Perutun asukastilaisuuden (12.3.) materiaali

Luhtitie 12.03.2020 yhdistetty esitysaineisto.

Myyrmäki suunnittelualueen rajaus

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma 2020

Pellaksenoja

  • Pellaksenojaa siirretään tulevan Luhtitien jatkeen tieltä etelämmäksi.

Myyrmäen Myyr York Downtown

  • Kaavavaiheessa olevien uusien korttelien välisten katu- ja torialueiden toiminnallisuuden, sekä valaistuksen, kasvillisuuden, kalustuksen ja pintamateriaalien alustava määrittely.

Luhtitien viheralueet

  • Luhtitien jatkeen eteläpuolista viheraluetta suunnitellaan puistopalveluiden alueeksi. Kelokuusenmäeltä Raappavuorelle suunnitellaan latusilta.

Varistonniityn silta

  • Varistonojan huonokuntoisen sillan tilalle suunnitellaan uusi silta.

Paalukylänpuisto

  • Paalukylänpuiston rakentamissuunnitelmien viimeistely.

Jokiuomanpuisto

  • Yleissuunnittelun tavoitteena on alueen toimintojen mm: leikkipaikan, tapahtumakentän, matonpesupaikan ja hulevesialtaan ja siihen liittyvien alueiden toimintojen kehittäminen vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita.

Kaivokselan liikuntapuisto

  • Kaivokselan liikuntapuiston keskikentän suunnittelua edistetään yhdessä paikoitusalueen suunnittelun kanssa. Myös kuntoportaiden sijoittamista alueelle tutkitaan.

Koukkuniityn leikkialue

  • Koukkuniityn leikkipaikka sijaitsee liikennemelualueella. Tästä syystä uusi aidattava leikkipaikka suunnitellaan vähemmän meluisalle paikalle Koukkuniitynpolun läheisyyteen.

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma 2020

Jokiuomanpuisto

  • Puistossa olevat kaksi puistosiltaa ja pato uusitaan.

Myyrmäen urheilupuisto, skeittipaikka

  • Urheilupuiston perusparannusta jatketaan skeittipuiston rakentamisella.

Ajankohtaista