Myyrmäki

Tällä sivulla esitellään vuoden 2020 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Myyrmäen alueella.

Katujen suunnittelukohteita 2020

Luhtitien ja Kelokuusenmäen asemakaava-alueiden kadut

Suunnittelualueena on Luhtitien vanha osa Vihdintiestä itään Raappavuorentielle asti. Luhtitien länsiosa suunnitellaan vanhaan linjaukseen, Pellaksentiestä itään Luhtitie on uudessa linjauksessa. Suunnitteluun kuuluvat Raappavuorentien viereisten Kelokuusenmäen asemakaava-alueiden kadut Kelokuusenrinne, Kelokuusenkuja ja Kelokuusenpolku sekä Raappavuorentien länsipuolen uusi ke-vyen liikenteen väylä välillä Loiskekuja-Virtatie.

Suunnitteluhankkeen asukastilaisuus 12.3. jouduttiin perumaan perustuen valtakunnallisiin suosituksiin koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Alla linkki perutun asukastilaisuuden esitysmateriaaliin.

Luhtitie 12.03.2020 yhdistetty esitysaineisto.

Myyrmäki
Myyrmäki suunnittelualueen rajaus

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma 2020

Pellaksenoja

  • Pellaksenojaa siirretään tulevan Luhtitien jatkeen tieltä etelämmäksi.

Myyrmäen Myyr York Downtown

  • Kaavavaiheessa olevien uusien korttelien välisten katu- ja torialueiden toiminnallisuuden, sekä valaistuksen, kasvillisuuden, kalustuksen ja pintamateriaalien alustava määrittely.

Luhtitien viheralueet

  • Luhtitien jatkeen eteläpuolista viheraluetta suunnitellaan puistopalveluiden alueeksi. Kelokuusenmäeltä Raappavuorelle suunnitellaan latusilta.

Varistonniityn silta

  • Varistonojan huonokuntoisen sillan tilalle suunnitellaan uusi silta.

Paalukylänpuisto

  • Paalukylänpuiston rakentamissuunnitelmien viimeistely.
  • Kohde kartalla

Jokiuomanpuisto

Kaivokselan liikuntapuisto

  • Kaivokselan liikuntapuiston keskikentän suunnittelua edistetään yhdessä paikoitusalueen suunnittelun kanssa. Myös kuntoportaiden sijoittamista alueelle tutkitaan.
  • Kohde kartalla

Koukkuniityn leikkialue

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma 2020

Jokiuomanpuisto

  • Puistossa olevat kaksi puistosiltaa ja pato uusitaan.

Myyrmäen urheilupuisto, skeittipaikka

  • Urheilupuiston perusparannusta jatketaan skeittipuiston rakentamisella.

Ajankohtaista

Twitter