Hakunila

Tällä sivulla esitellään vuoden 2020 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Hakunila alueella.

Katujen suunnittelukohteet:

Pyöräilyn laatukäytävä Tikkurila – Hakunila

 • Parannetaan nykyisen pyöräily-yhteyden laatutasoa välillä Tikkurila – Hakunila. Merkittävimmät kohteet sijaitsevat Kyytitien varressa väleillä Heidehofinpuisto – Sammaltie ja Säkäkuja – Hakunilantie.

Oravamäentie ja Nikuksentie

 • Nykyisen tiiviisti rakennetun pientaloalueen kadun rakentaminen.

Raudikkokuja

 • Liittyy kaavoitushankkeeseen, jossa olemassa olevaa asuinaluetta tiivistetään. Rakennetaan uuden asemakaavan mukainen katu ja ajoratapysäköintiä.

Rajarinne ja Harjunreunan eteläosa

 • Nykyisen tiiviisti rakennetun pientaloalueen katujen perusparannus sekä asuinalueen kuivatuksen parantaminen.

Kuussillantien pysäkkijärjestelyt

 • Linja-autopysäkin suunnittelu

Ojangon lumenvastaanottoalue

 • Perusparannetaan nykyinen lumenvastaanottoalue sekä suunnitellaan biologinen hulevesien käsittely kentän reunaan.

Vuontiskero

 • Liittyy kaavoitushankkeeseen, jossa olemassa olevaa asuinaluetta tiivistetään Länsimäen koulun läheisyydessä. Suunnitellaan Vuontiskeron katu sekä vesihuollon putket uudelle kerrostaloalueelle. Nykyisen jalankulku- ja pyörätien reitin sijaintia Länsimäentien ylikulusta Pallastunturintielle muutetaan.

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma 2020

Sotungin kaatopaikan maisemointi

 • Sotungin suljetun kaatopaikan päälle suunnitellaan viheralue ja yhteys Sipoonkorven kansallispuistoon.

Hakunilan urheilupuiston ja Sipoonkorven kansallispuiston välinen ulkoilureittiyhteys

 • Ulkoilureitin rakentamissuunnittelu odottaa KHO:n päätöstä.

Vartiopuiston koira-aitaus

 • Koira-aitauksen kunnostaminen. Pysäköintialueen laajennus- ja kunnostustyöt sovitetaan raitiovaunureitin suunnitelmiin.

Hakunilan urheilupuisto

 • Yleissuunnitelma päivitetään, koska alueelle on suunnitteilla mm. uusia tekojäitä, rakennuksia, parkkipaikkojen laajentamista sekä yleisurheilukentän perusparannus.

Kaskikallion reitit

 • Kaskikallioon suunnitellaan reitit ja ladut.

Hakunilan urheilupuisto

 • Aloitetaan selvitys ison tekojääkentän rakentamiseksi urheilupuistoon.

Sompapuisto

 • Sompapuiston jalankulku- ja latureiteistä laaditaan rakentamissuunnitelmat.

Kuusijärven ulkoilualue

 • Kuusijärven pysäköintialueen laajennuksesta tehdään suunnitelma. Lisäksi suunnitellaan pulkkamäen siirto lähemmäksi ulkoilumajaa.

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma 2020

Kuusijärven ulkoilualue

 • Jatketaan Kuusijärven ulkoilualueen latu- ja ulkoilureitistöjen rakentamista ja viimeistelyä. Reiteille lisätään valaistus ja opastus.

Ajankohtaista