Aviapolis

Tälllä sivulla esitellään vuoden 2022 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Aviapoliksen alueella.

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma

Annefredinpuisto

 • Puistoon suunnitellaan hulevesien viivytysrakenteita sekä monipuolista kasvillisuutta. Puistoon suunnitellaan myös taidetta.

Niskalan silta

 • Ylästönrantaan Vantaanjoen ylittävä silta ja yhteydet nykyisiin reitteihin. Yhteishanke Helsingin kaupungin kanssa.

Pytinpuisto

 • Pytinojan varrelle suunnitellaan hulevesien viivytysrakenteita ja kosteikkokasvillisuutta, uoman ylittäviä siltoja sekä oleskeluaukio.
 • Pytinpuiston puisto- ja rakentamissuunnitelmien laatimiseen liittyvän suunnittelukirjeen voit lukea tästä linkistä.

Rälssipuisto

 • Puistoon suunnitellaan hulevesien viivytysrakenteita, siltareitistö sekä monipuolista kasvillisuutta. Puistoon suunnitellaan myös taidetta.

Tammistonmäki

 • Tammistomäen rengasreitin rakentamissuunnitelman laatimiseen liittyvän aloitustiedotteen voit lukea tästä linkistä.

Sutarsinpuisto

 • Puistoon suunnitellaan uusi kulkuyhteys Itäpellontieltä Suutarinkujalle.

Vanhapuisto

 • Uuden puistokäytäväyhteyden suunnittelu Vanhapuistosta Isonmännyntielle.

Ylästönranta

 • Alueelle suunnitellaan koira-aitaus, pieni pysäköintipaikka ja kulkuyhteys Vantaanjoen varteen.

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma

Krakanpuisto

 • Krakanojan viheralueelle rakennetaan koira-aitaus, joka palvelee Tammiston ja Pakkalan asukkaita.
  Krakanpuiston valaistusta uusitaan.

Padisenpuisto

 • Ylästöntiehen ja Tolkinkylänpolkuun rajautuvan Padisenpuistoon toteutetaan puistokäytäväyhteydet, istutukset ja kalusteet.

Isonmännynpuiston hulevesialtaat

 • Ylästö 7:n ja Ylästö 8:n asemakaava-alueille rakennettavien katujen hulevesien käsittelemistä varten Isonmännynpuistoon toteutetaan kolme hulevesienviivytysallasta.