Marja-Vantaan osayleiskaava

Osayleiskaavanaluevarauksiin arvioidaan mahtuvan noin 27 000 asukasta ja 26 600 työpaikkaa. Asukasmäärät ovat helpommin arvioitavissa kuin työpaikkamäärät, jotka riippuvat paljolti alueelle hakeutuvan toiminnan luonteesta.

Alueen maankäyttöön voimakkaimmin vaikuttava yksittäinen tekijä on lentomelu. Se rajoittaa asumista alueen eteläosassa. Vehkalan ja Petaksen asemien ympäristöissä ja Piispankylässä uusi rakentaminen onkin työpaikkarakentamista. Sen sijaan lentomelualueen ulkopuolella olevat alueet Kivistön asemalta pohjoiseen on osoitettu painotetusti asuntorakentamiseen ja virkistykseen. Alueen keskus on suunniteltu Kivistön asemalle Hämeenlinnanväylän tuntumaan, missä kaupan palvelut ovat hyvin saavutettavissa sekä lähiasutuksesta että Hämeenlinnanväylältä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 19.6.2006
Marja-Vantaan osayleiskaava tuli voimaan 9.7.2008

Ajankohtaista