Luhtaanmäki ja Vestra

Maalaisidylliä Vestrassa, kuvaaja Pertti Raami.

Luhtaanmäki ja Vestra ovat Vantaan luoteisimmat kaupunginosat Nurmijärven ja Espoon rajoilla. Niissä asuu yhteensä reilu 600 asukasta, josta yli puolet Vestran puolella. Ne ovat harvaan asuttuja ja luontovaltaisia alueita, joissa voi nauttia idyllisestä maalaismaisemasta. Niiden läpi virtaavat myös Lepsämänjoki, Kuhajoki ja Luhtaanmäenjoki, jotka laskevat Vantaanjokeen. Muita merkittäviä luontokohteita ovat Vestran Natura-alueet ja Konkoonkalliot sekä länsirajalla virtaava Mustakoski. Metsäalueet reitteineen yhdistyvät Pohjois-Espoon metsien kanssa laajaksi yhtenäiseksi luontoalueeksi.

Asutus Vestrassa ja Luhtaanmäessä on lähes täysin omakotitaloja ja ne ovat jakautuneet pieniksi kyliksi, kuten Syväojaksi, Peräjänkulmaksi, Kappeliksi, Korjamäeksi ja Kongoksi. Niille johtavia pääväyliä ovat Luhtaanmäessä Klaukkalantie, Vanha Hämeenlinnantie ja Peräjäntie. Vestraan johtaa Keimolan läpi kulkeva Vestrantie sekä Luhtaanmäestä tuleva Kongontie. Molempien kaupunginosien läpi kulkee HSL:n bussiyhteys Kivistön asemalle. Luhtaanmäkeä palvelevat myös Klaukkalasta Helsinkiin kulkevat bussit. Lähimmät kaupalliset ja julkiset palvelut löytyvät Kivistön keskuksesta, Martinlaaksosta ja Myyrmäestä.

Ajankohtaista