Kivistön palvelukeskittymä

Vantaan kaupunki etsii toteuttajaa tai toteuttajaryhmittymää Kivistön kaupunkikeskuksen palvelukeskittymälle, jossa on yhteensä 10 000–30 000 k-m²:ä kaupallisia ja julkisia lähipalveluita. Palvelukeskittymä on merkittävä paikallinen palvelukokonaisuus. Sen sijainti rajautuu kehäradan Kivistön asemaan ja suunnitteilla olevaan linja-autoterminaaliin sekä Vantaankoskentiehen.

Avoin ilmoittautumismenettely käynnissä

Kaupunki järjestää toteutuksesta avoimen ilmoittautumismenettelyn ja sen jälkeisen markkinavuoropuhelun. Kaupunki hakee toteuttajaa, jolla on taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke, sekä toteuttajan valitsemaa palvelukeskittymän suunnittelijaa.

Ilmoittautumishakemukset tulee toimittaa 31.8.2020 klo 12.00 mennessä kaupungin kirjaamoon sähköpostilla kirjaamo@vantaa.fi. Sähköposti tulee otsikoida Kivistön kaupunkikeskuksen palvelukeskittymän julkinen haku VD/4698/10.00.02.00/2020. Sähköpostiviestin liitteenä on oltava hakemus liitteineen pdf-tiedostoina. Hakemus on vapaamuotoinen, mutta siitä tulee selvitä ilmoittautumismenettelyn ohjeistukseen listatut asiat.

Markkinavuoropuhelut tarjoajien kanssa käydään 8.-11.9.2020. Käytyjen markkinavuoropuhelujen jälkeen Vantaan kaupunginhallitus päättää palvelukeskittymän toteuttajien valinnan jatkosta. Kaupungin tavoite on, että palvelukeskittymän rakentaminen alkaa vuoden 2021 aikana.

Monipuolinen paikallisten palveluiden kokonaisuus

Toimijan valinnassa tulevat painottumaan suunnitelman laatutekijät, kuten palvelukeskittymän toiminnallisuus, käyttäjälähtöisyys ja ekologisesti kestävä toteutustapa sekä toimijan maa-alueesta tarjoama ostohinta. Vantaan kaupunki omistaa 12 000 m² suuruisen kilpailualueen maat kokonaisuudessaan. Kaupunki ensin vuokraa valitsemalleen toimijalle palvelukeskittymän maa-alueen ja on valmis myymään sen kun 70 % palvelukeskittymästä on rakennettu.

Palvelukeskittymään on suunniteltava kaupungin tarpeita varten myös noin 1000 k-m²:n terveysasema ja noin 1500 k-m² :n verran kaupunkikulttuurin ja asukaspalvelujen tiloja, kirjastoa sekä nuoriso- ja kulttuuritoimen tiloja varten sekä mahdollista avointa päiväkotia varten. Kaupunki on valmis vuokraamaan tilat 15 vuodeksi.

Ajankohtaista

Twitter