Kivistön palvelukeskittymä

Kivistön palvelukeskittymän toteuttamisesta on päästy neuvottelutulokseen Vantaan kaupungin ja Lehto Tilat Oy:n kesken. Kaupunginhallitus hyväksyi 1.2.2021 voimaan tulevien maanvuokrasopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen sekä toteutussopimuksen ehdot kokouksessaan 14.12.2020. Hankkeen rakennuslupaa odotetaan jätettäväksi 30.4.2021 mennessä ja rakentaminen tulee sopimusehtojen mukaan aloittaa kahden kuukauden sisällä luvan voimaantulosta. Lehto Tilat Oy on ilmoittanut, että palvelukeskittymän rakentaminen kestää noin 18 kuukautta.

Kaupunki järjesti Kivistön palvelukeskittymän toteutuksesta avoimen ilmoittautumismenettelyn 16.6.-31.8.2020 välisenä aikana. Tuloksena saatiin kuusi ehdotusta, joista Kaupunginhallitus valitsi 5.10. kokouksessaan jatkoneuvotteluihin Lehto Tilat Oy:n. Heidän toteutusehdotuksessa on tilaa muun muassa terveysasemalle ja kaupunkikulttuurin kirjaston, nuoriso- ja kulttuuritiloille, asukaspalvelutilalle sekä päivittäistavarakaupalle ja suurelle tavaratalolle. Lehto Tilat Oy:n esityksen ensimmäinen vaihe on laajuudeltaan noin 12 300 k-m2.

Palvelukeskittymän ensimmäinen vaihe olisi avattavissa loka-joulukuussa 2022. Palvelukeskittymä voisi laajentua kahdella päivittäistavarakaupalla heti, kun sopimukset kahden päivittäistavarakaupan keskusliikkeen kanssa on olemassa.

Monipuolinen paikallisten palveluiden kokonaisuus

Toimijan valinnassa painottui suunnitelman laatutekijät, kuten palvelukeskittymän toiminnallisuus, käyttäjälähtöisyys ja ekologisesti kestävä toteutustapa sekä toimijan maa-alueesta tarjoama ostohinta. Vantaan kaupunki omistaa 12 000 m² suuruisen kilpailualueen maat kokonaisuudessaan. Kaupunki ensin vuokraa valitsemalleen toimijalle palvelukeskittymän maa-alueen ja on valmis myymään sen kun 70 % palvelukeskittymästä on rakennettu.

Palvelukeskittymään on suunniteltava kaupungin tarpeita varten myös noin 1000 k-m²:n terveysasema ja noin 1500 k-m² :n verran kaupunkikulttuurin ja asukaspalvelujen tiloja, kirjastoa sekä nuoriso- ja kulttuuritoimen tiloja varten sekä mahdollista avointa päiväkotia varten. Kaupunki on valmis vuokraamaan tilat 15 vuodeksi.