”Lähiösinfonia” voitti Asuntoreformi 2018 -kilpailun

lähiosinfonia

Asuntoreformi 2018 -kilpailuun tulleet ehdotukset muodostivat kiinnostavan läpileikkauksen asumisen ajankohtaisista teemoista. Suunnittelukilpailun tulokset julkistettiin 30.8.2018 Jyväskylässä, Kansainvälisen Alvar Aalto Symposiumin yhteydessä.

Uusien sosiaalisten ja tilallisten oivallusten vastapainona kilpailussa korostuivat rakennusteknisesti yksinkertaiset ja perinteeseen palaavat ratkaisut. Useissa ehdotuksissa ne nähtiin sekä mahdollisuutena palauttaa asukkaalle oman asumisensa hallinta että tuottaa aidosti ekologista, pitkäkestoista ja taloudellisen arvonsa säilyttävää kaupunkirakentamista.

Kilpailun tarkoituksena oli löytää konkreettinen ratkaisu kolmeen eri kaupunkiin, Jyväskylään, Tampereelle ja Vantaalle sijoittuviin asuntosuunnittelun kohteisiin. Voittajien valinnassa painotettiin erityisesti suunnitelmien innovatiivisuutta ja uusien ratkaisujen kehittämistä. Arvostelussa tarkasteltiin lisäksi kokonaisvaltaista arkkitehtuurin laatua, suhdetta ympäröivään kaupunkirakenteeseen, asuinympäristön viihtyisyyttä ja elämyksellisyyttä sekä toiminnallista laatua ja uusia asuntoratkaisujen ideoita.

Vantaalla suunnittelukohteena oli Langiksen alue, joka on osa Hakunilan keskustaa. Laaja-alaisena tavoitteena oli luoda Hakunilan nykyisen keskustan ja Lahdenväylän välille keskustan laajennusalue, joka on elävä ja kaikin puolin toimiva asuinympäristö tuleville hakunilalaisille.

Hakunilan ehdotuksia kommentoi Kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine seuraavasti:

- Vantaa lähti Asuntoreformikilpailu 2018 avoimin mielin etsimään uusia ideoita aluerakentamiskauden lähiöiden täydennysrakentamiseen. Hakunilan kilpailukohteessa oli muista kaupungeista poiketen hieman laajempi alue ja vapaampi ohjelma, jotta innovaatioille olisi tilaa. Kilpailun tuloksena saatiinkin mainio kokoelma muuntojoustavia asuntotyyppejä ja yhteistiloja, joissa työn ja asumisen yhdistämiselle löytyy puitteet. Myös kilpailualueen liittymisestä Hakunilan kokonaisrakenteeseen oli tuloksena monia silmiä avaavia ehdotuksia. Voittaja erottui juuri edellä mainituilla teemoilla ja ennen kaikkea niistä luodulla harmonisella kokonaisuudella kilpailutöiden joukosta.

Hakunilan palkitut työt

1. Palkinto: Lähiösinfonia

Hakunilan kaupunginosa on tulevaisuudessa tunnettu ratikka-asemasta, lähiöpuistojen jatkumosta sekä progressiivisesta tavasta ymmärtää asuminen palveluna ja kaupunki alustana. Asukas ei omista eikä vuokraa vaan hankkii asumisen palveluna. Niin asunnon kuin siihen liittyvät oheispalvelut. Kaikki kilpailuehdotuksen asunnot ovat toisiinsa yhdistettäviä ja muokattavia. Tämä mahdollistaa rakennusten pitkän elinkaaren ja monikäyttöiset maantasokerrosten tilat tuovat elämää katutasoon...

Tekijät: L Arkkitehdit Oy, työryhmä: Jari Lonka, Janne Salo, Kristi Ekkerhaugen, Lilja Mustila, Julio Orduña Sánches, Matias Celayes

Lunastus: Zo

Asuntojen muunneltavuus on toteutettu siten, että pikkuasuntoja yhdistämällä saadaan aikaan isompia asuntoja. Kolmannessa kerroksessa kulkee polveileva kävelyreitti, jonka varrella on yhteiskäyttöön tarkoitettuja ulko- ja sisätiloja. Kohtuuhintaisuus luodaan suurella volyymilla ja yksinkertaisilla rakennusmassoilla. Katutilaa rytmittävät suuret sisäänkäyntiportaalit. Pistetalojen väliin jäävät nivelosat, joiden townhouse-asunnot tai liiketilat tuovat katutilaan vaihtelevuutta.

Tekijät: Arkkitehtitoimisto HMV Oy, työryhmä: Jari Viherkoski, Laura LeCoultre, Mia Gröhn, Mikael Saurén, Juha Huuhtanen

Kunniamaininta: Tree of Life!

Tree of Life! on kunnianhimoinen katse uuttaa Hakunilaa. Se tuo uudet mahdollisuudet monimuotoiselle, omavaraiselle ja itsenäiselle Hakunilalle. Vahvat ja elävät kadut on osana suurkorttelin monimuotoista elämää, jonka sydämestä löytyy vehreää luonnon valloittamaa metsätilaa, sekä uusi pienteollisuus alue. Rakennukset toteutetaan liimapuulevyistä. Asunnot ovat joustavia, ja monimuotoisia mahdollistaen asumisessa pitkän elinkaaren eri elämän vaiheita kunnioittaen.

Tekijät: työryhmä: Lee Marable, Kristina Farm

Kohdekohtainen tausta ja tavoitteet – Vantaa

Langiksen kilpailualue sijaitsee Hakunilan kaupunginosassa, noin 3,5 km itään kaupungin hallinnollisesta keskuksesta, Tikkurilasta. Kaupunginosassa asuu noin 12 000 asukasta. Hakunila on ns. aluerakentamiskaudella 1970–80 -luvuilla syntynyt perinteinen lähiö, jota on täydennysrakennettu myöhempinä vuosikymmeninä.

Hakunilan keskusta tulee uudistumaan ja laajentumaan voimakkaasti tulevana vuosikymmenenä. Uudella Hakunilan keskustan kaavarungolla (20.11.2017) tavoitellaan asuntoja yli 5 000 uudelle asukkaalle keskustan alueella. Yhtenäisyys saavutetaan siirtämällä Vanhan lahdentien linjausta ja rakentamalla kiertoliittymänä toteutettava tasoristeys Kyytitielle. Vanha pikatieratkaisu siltoineen ja ramppeineen saa väistyä keskustan laajennuksen tieltä.

Alueella on hyvät joukkoliikenneyhteydet ja alue tukeutuu jatkossa voimakkaasti joukkoliikenteeseen. Kyytitietä kulkee joukkoliikenteen runkoreitti 10 minuutin vuorovälillä. Reitti on suunniteltu muutettavaksi raitiovaunulinjaksi tulevaisuudessa. Hankkeen yleissuunnittelu (Mellunmäki – Hakunila – Tikkurila – Aviapolis) käynnistyy tänä vuonna. Kaupallinen rakenne tulee perustumaan Hakunilan keskustan palveluiden parantamiseen ja laajentamiseen. Tavoitteena on ulottaa kivijalkakauppojen mahdollisuus kilpailualueella ainakin Kyytitien varren kortteleihin.

Bussivarikon poistuttua alueen läpi nykyisin putkessa kulkeva Porttisuonoja on tarkoitus palauttaa avoimeksi vesiaiheeksi ja sen ympärille kortteleiden keskeinen viheralue hulevesiteemoineen.

Langiksen alueella on tavoitteena toteuttaa kaupunkiympäristöä, joka tarjoaa monipuolisia ja viihtyisiä kaupunkiasunto- ja piharatkaisuja. Hakunilan historiasta johtuen asuntokanta on perheasuntopainotteinen eikä erityistä pienasunto-ongelmaa ole nähtävissä.

Tavoitteena on jatkaa tuota samaa linjaa uusissakin kehittämishankkeissa. Vantaalla asuntotuotantojakautumana käytetään yleisesti 50% omistusasuntoja ja 50% erilaisia osaomistus- / vuokra-asuntoja.

Vantaan kannalta tärkeitä tavoitteita ovat:

  • Uudet rakentamisen menetelmät, tuotteet ja prosessit
  • Rakennetun ympäristön terveysvaikutusten dynaaminen huomioiminen
  • Maahanmuuton myötä lisääntyvä monikulttuurisuus
  • Keskustamaisen täydennys- ja lisärakentamisen uudet ratkaisumallit
  • Omistusmuotojen sekoittaminen ja uudet omistamisen ja vuokraamisen välimuodot
  • Muuntojoustavuus ja asunnon tilallisten ominaisuuksien säätelyn järjestelmät
  • Työn ja asumisen sovittaminen yhteen, myös ”uusi urbaani työ”

Vantaalla suunnittelukohteena oleva alue on osa Hakunilan keskustan mittavaa laajennusta. Tavoitteena oli tuottaa monipuolista, modernia asuntokantaa ja palveluita ympäristöltään melko haasteelliselle alueelle.

Vantaan suunnittelukohde oli lähtökohdiltaan melko karu. Laaja-alaisena tavoitteena oli luoda Hakunilan nykyisen keskustan ja Lahdenväylän välille keskustan laajennusalue, joka on elävä ja kaikin puolin toimiva asuinympäristö tuleville hakunilalaisille. Rakennetta rytmittävät asuntokorttelit, puistokadut ja puistot. Kilpailualueella on kaavarungon idean mukaisesti neljä asuinkorttelia ja keskeinen hulevesipuisto, joka toimii myös osana pohjois-etelä suuntaista virkistysyhteyttä kulkureitteineen.

Asuinkortteleista tuli olla jonkinlainen avautuminen puistoakseliin. Kilpailualueen mitoitus sai liikkua 80 000 – 100 000 k-m2:n suuruusluokassa ja jakautua vaihtelevasti kortteleittain. Fokuskorttelissa sai olla 25 000 – 30 000 k-m2, koska se on osa kilpailualueesta, jota voi kaupunkikuvallisesti korostaa. Päiväkodille tuli varata n. 4 000 m2 tontti kilpailualueelta. Rakennuksen bruttoala n.1 200 brm2. Pysäköintinormina tuli käyttää 1 ap/ 120 kem2. Ratkaisulla pyrittiin edistämään kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteutumista.

Ajankohtaista