Vantaan tulevaisuuskuvat

Kaupunkilaisten näkemyksiä strategiatyöhön

Vantaalle luotiin yhdessä kaupunkilaisten kanssa tulevaisuuskuvia, joiden avulla suunnitellaan tulevaisuuden kaupunkia. Tulevaisuuskuvien tekemiseen osallistui tuhansia kaupunkilaisia. Työn tuloksena nostetaan esiin kaupunkilaisten korostamia Vantaan voimavaroja ja kehittämiskohteita. Kaupunkilaisten näkökulma on yksi merkittävä – joskaan ei ainoa – kaupungin strategiatyössä huomioitava näkökulma.

Vantaan tulevaisuuskuvia hyödynnettiin

Neljä ydinviestiä

Kaupunkilaisten näkökulmista muotoiltiin Vantaan tulevaisuuskuvien neljä ydinviestiä.

  1. Lähtökohta: Tasa-arvoiset ihmiset ja alueet
  2. Yhdyskuntarakenne: Vehreä vallankumous
  3. Sosiaalinen taso: Huokoinen pinta
  4. Toiminnallinen taso: Yhteyksien kaupunki

Vantaalaiset haluavat elää kaupungissa, joka kohtelee asukkaitaan tasavertaisesti lähtökohdista ja asuinalueesta riippumatta. Kaupunkilaiset toivovat, että elinympäristön laatu kasvaa ja vehreys säilyy myös kaupungin tiivistyessä, vaikuttamisen mahdollisuudet ovat monipuoliset ja palveluiden saatavuus ja julkisen liikenteen yhteydet ovat sujuvia.