Keskustojen elinvoimalaskenta

Vantaan keskustojen elinvoima kasvoi viime vuonna

Elävät kaupunkikeskustat -yhdistys laskee suomalaisten kaupunkikeskustojen elinvoimaa kehittämänsä elinvoimaindeksin avulla. Mitä vähemmän liiketiloja on tyhjillään ja mitä enemmän lauantaisin palvelevia liikkeitä löytyy, sitä elinvoimaisempi keskusta on kyseessä. Yleisen elinvoimaindeksin mukaan Vantaa pärjää vertailussa hyvin. Toisin kuin monessa muussa Suomen kaupungissa, joissa elinvoimaluku laski, Vantaalla se nousi 6,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vallitsevan koronatilanteen vaikutukset eivät näy tässä laskennassa.

Laskennassa Vantaalta oli mukana 8 keskustaa: Tikkurila, Aviapolis, Hakunila, Kivistö, Koivukylä, Korso, Martinlaakso ja Myyrmäki. Lisäksi mukaan on otettu 4 kaupan keskittymää: Tammisto, Vantaanportti, Petikko-Varisto ja Porttipuisto.

Vantaalla lauantaiyritysten (maanantaista lauantaihin toimivat kaupat ja ravintolat) osuus kaikista liiketiloista oli 67,0 % kun koko maan keskiarvo on 47,8 %. Sen sijaan ravintoloiden ja kahviloiden osuus lauantaiyrityksistä on Vantaalla pienempi (25,9 %) kuin keskimäärin maanlaajuisesti (30,3 %). Vahvuutena Vantaalla näkyy erityisesti tyhjänä olevien liiketilojen pieni osuus. Tyhjien toimitilojen osuus on Vantaalla vain 7,1 % keskiarvon maanlaajuisesti ollessa 11,0 %.

Vantaan keskustoissa lauantaiyritysten lukumäärä on pysynyt melko vakaana. Eniten kasvua on tullut Tikkurilassa; siellä lauantaina toimivien kauppojen ja ravintoloiden osuus on noussut viime vuodesta selkeästi ja tyhjien osuus on laskenut. Myös Korso, Koivukylä ja Hakunila pitivät pintansa lauantaikauppojen ja ravintoloiden osuudessa, vaikka niissä korkea tyhjien liiketilojen osuus on edelleen haasteena. Aviapoliksessa lauantaiyritysten määrässä on pientä kasvua. Kivistössä lauantaiyritykset ovat kaksinkertaistuneet (nyt 10 kpl). Kaupan keskittymissä lauantaiyritysten lukumäärä on kasvanut Vantaanportissa ja Porttipuistossa, jossa selittävänä tekijänä on aluelaajennus; laskennassa on mukana uusi Helsinki Outlet -alue. Laskua on kirjattu Tammistossa, jossa kauppojen ja ravintoloiden määrä on vähentynyt 11 kpl. Arkiyritysten määrän kasvu keskuksissa on pysähtynyt ja kääntynyt jopa laskuun. Tyhjien liiketilojen määrän kehitys vaihtelee keskuksittain – yhteensä niiden lukumäärä lisääntyi vain +7kpl, mikä on valtakunnallisesti verrattuna hyvä tilanne. Tyhjien lukumäärä väheni eniten Tikkurilassa ja Vantaanportissa, lisäystä on puolestaan kirjattu eniten Hakunilassa ja Porttipuistossa.

Elävät kaupunkikeskustat – yhdistys on toteuttanut elinvoimalaskentaa kuuden vuoden aikana yli 40 Suomen keskustassa. Vantaa osallistui elinvoimalaskentaan vuonna 2019 kolmatta kertaa. Laskenta tehdään joka syyskuu viiden vuoden ajan samoilla aluerajauksilla. Näin toimintaympäristön muutosta ja elinvoiman kehitystä voidaan seurata tehokkaasti. Liiketilojen käyttöasteen ja sijoittumisen kehitystä seurataan myös erikseen. Tulokset päivitetään sähköiseen karttapohjaan

Ajankohtaista