Päätöskäsittelyssä

Kaupunginvaltuustossa 15.6. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Varistoon Matkatielle sähköasema

Varistoon Matkatielle haetaan erityisalueen asemakaavoittamista lähivirkistysalueelle sähköasemaa varten. Samalla asemakaavaa ajantasaistetaan muiltakin osin. Lue lisää kaavasta.

Kaupunginhallituksessa 15.6. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Tikkurilan kaavarunko 2020

Luonnos tarkastelee Tikkurilan keskustan kehitystä vuoteen 2040 saakka. Se mahdollistaa 10 000 asukkaan ja 4 000 työpaikan lisäyksen alueelle. Aluetehokkuus kasvaa 0,5:stä 0,85:een, asukasluku 21 000:een ja työpaikkamäärä 13 500:aan. Tikkurila tiivistyy kestävästi raideliikenteen äärelle. Tikkurilassa on kaikki: asumista, työpaikkoja, tilaa liikkumiselle, vihreää ja virkistystä. Monipuolisen ja kerroksellisen alueen historia näkyy kaupunkikuvassa. Kaava jätettiin pöydälle. Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen
Lue lisää kaavasta.

Kivistön Lumikvartsi

Kivistön Lumikvartsin asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella laajennetaan Kivistön keskustaa Kehäradan eteläpuolen vielä rakentamattomalle alueelle ja mahdollistetaan koteja noin 1 200 asukkaalle, kaksi päiväkotia, koirapuisto sekä muita keskustapalveluita. Suunnitelmalla rakennetaan kestävää ja resurssiviisasta kaupunkia: elävää ja urbaania keskusta-aluetta, jossa kävely-ympäristö ja vehreys tulevat ensin. Lue lisää kaavasta.

Vantaa liikenne 2020 -selvitys

Kaupunginhallituksessa 24.5. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Lausunnot Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdyistä valituksista. Siirry kaupunginhallituksen esityslistalle.

Rakennuskiellon määrääminen / Kivistön asemakortteleiden rakennuskieltoalue 90103R

Kaupunginhallituksessa 10.5. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Kivistön keskustaan uutta asuntorakentamista, Kvartsikulma

Kvartsikulman asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella mahdollistetaan tiivistä, resurssiviisasta asuntorakentamista, joka jatkaa Kivistön keskustan kaupunkirakennetta, elävöittää kaupunkikuvaa ja täydentää keskusta-alueen palvelu- sekä viherrakennetta. Asemakaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 46 200 k-m2, josta asumisen osuus on 44 500 k-m2. Asia jätettiin pöydälle. Lue lisää kaavasta.

Kaupunginhallituksessa 26.4. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Mikkolan kerrostaloalue laajenee

Muutosalue sijaitsee Kaakkoisväylän ja Pihkalantien risteyksessä. Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa enintään 23 000 kerrosneliömetrin laajuinen asuinrakentaminen, josta olemassaolevien rakennusten osuus on noin 4 100 kem². Rakentaminen on enintään 8-kerroksista. Lue lisää kaavasta.

Hanaböleen Rosenlundin alueelle täydennetään omakotitaloja

Rosenlundin asemakaava mahdollistaa nykyisten asukkaiden pääsyn vesihuollon piiriin. Alueella on tällä hetkellä muutamia asuinrakennuksia, sekä luoteisosassa metsää, muutoinkin rakentaminen rajautuu puiden suojaan. Asemakaava mahdollistaa yhteensä 24 erillispientalotonttia ja näihin liittyviä talousrakennuksia erillistonteille sekä yhden maatilan talouskeskusten korttelialueen. Lue lisää kaavasta.

Rakennuskiellon määrääminen / 90104R Veromies, Pakkala ja Vaarala

Ratakujan tunnelin soveltuvuus Vantaan ratikan reitiksi

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 16.2. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Veromiehessä toimitilakohde Mondoa

Kehäradan pohjoisaseman lähiympäristöön, Lentoasemantien ja Ilmakehäntien kulmaan suunnitellaan toimitilarakennusten korttelialuetta, johon sijoitettaisiin hotelli, toimistorakennuksia, vehreä sisäpiha ja pysäköintilaitos. Alue on osa kehittyvää Aviapoliksen keskuksen kaupunkirakennetta. Lue lisää kaavasta.

Ajankohtaista