Päätöskäsittelyssä

Kaupunginhallituksessa 25.10. mm. seuraavat asemakaava-asiat

Länsimäen kaavarunko

Alue rajautuu pohjoisessa Porvoonväylään ja idässä Kehä III:seen. Tulevaisuudessa Länsimäen kehitys tukeutuu Vantaan ratikkaan. Työllä halutaan turvata keskustan kehitys, kuten täydennysrakentaminen, laajeneminen koilliseen sekä kävely- ja ulkoilureitit. Työ ohjaa asemakaavoitusta. Lue lisää kaavarungosta kaavasta.

Backaksen kartanon alueelle elämyspuisto

Tavoitteena on suojella historiallinen kartanomiljöö, mahdollistaa alueelle tapahtuma- ja elämyspuiston rakentaminen, uuden päivittäistavaramyymälän rakentaminen sekä Ylästöntien varteen uusien asuinrakennusten rakentaminen. Kartanomäki säilyisi jokseenkin nykyisellään. Kaavaa käsittään uudelleen 21.9. Lue lisää Backaksen kaavasta.

Kaupunkiympäristölautakunnassa 12.10.2021 mm. seuraavat asemakaava-asiat

Laurintie 142-144

Käyttämättä jäänyt linja-autopysäkin tilavaraus liitetään kahteen omakotitonttiin.
Lue lisää Laurintien kaavasta

Väritehtaan alueesta järjestettävän suunnittelukilpailun tavoitteet / Väritehtaan alueen kaavarunko 062900, 62. Jokiniemi, 64. Kuninkaala, Väritehtaan alue

Kaupunginvaltuustossa 20.9. mm. seuraavat asemakaava-asiat

Veromiehessä toimitilakohde Mondoa

Kehäradan pohjoisaseman lähiympäristöön, Lentoasemantien ja Ilmakehäntien kulmaan suunnitellaan toimitilarakennusten korttelialuetta, johon sijoitettaisiin hotelli, toimistorakennuksia, vehreä sisäpiha ja pysäköintilaitos. Alue on osa kehittyvää Aviapoliksen keskuksen kaupunkirakennetta. Lue lisää kaavasta.

Mikkolan kerrostaloalue laajenee

Muutosalue sijaitsee Kaakkoisväylän ja Pihkalantien risteyksessä. Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa enintään 23 000 kerrosneliömetrin laajuinen asuinrakentaminen, josta olemassaolevien rakennusten osuus on noin 4 100 kem². Rakentaminen on enintään 8-kerroksista. Lue lisää Mikkolan kaavasta.

Kaupunginhallituksessa 20.9. mm. seuraavat asemakaava-asiat

Hakunilan keskustassa Hiirakkokujalle asuinkerrostaloja ja uutta liike- ja palvelutila

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Hakunilaan suunnitellun ratikan varteen uusi kerrostalorakentaminen monipuolistamaan alueen nykyistä asuntotarjontaa ja kaupunkikuvaa. Alueella jo olevissa kuudessa talossa kerrosalaa on 19 850 kem2 ja 257 asuntoa.

Lue lisää Hiirakkokujan kaavasta.

Helsingin hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa koskevasta valituksesta / Asemakaavan muutos 002364, 15. Myyrmäki / Kuohukuja 1-3

Kaupunginhallituksessa 6.9. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Silkkitehtaantielle asumista

Kaava-alue sijoittuu Tikkurilan keskustan eteläosaan, Kielotien varteen, vanhan silkkitehtaan naapuriin. Liike- ja toimistorakennusten korttelialue muutetaan asuinkerrostalorakentamiseen soveltuvaksi. Kielotien puoleiseen katutasoon edellytetään liiketilaa. Rakennusten korkeus on Kielotien puolella 8–12 kerrosta, Silkkitehtaantien puolella maltillisemmin 4–6 kerrosta.

Kaavamuutos tehtiin aluksi koko korttelin alueelle, mutta eteläisempään osaan päädyttiin lopulta käytännössä vain päivittämään pysäköintinormia.

Lue lisää Silkkitehtaantien kaavasta

Aviapoliksessa Markkatielle hotelli, toimistoa ja asumista

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uuden hotellin, toimistotilan, asuinkerrostalojen sekä pysäköintilaitoksen rakentaminen. Kortteli sijaitsee näkyvällä paikalla Tikkurilantien ja Lentoasemantien kulmassa ja on kävelymatkan päässä Aviapoliksen rautatieasemalta. Alue on osa uudistuvaa Huberilaa, josta rakentuu elävää ja viihtyisä kaupunkiympäristöä.

Lue lisää Markkatien kaavasta.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 17.8 mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Kaupunginhallituksessa 9.8. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Tikkurilan kaavarunko 2020

Luonnos tarkastelee Tikkurilan keskustan kehitystä vuoteen 2040 saakka. Se mahdollistaa 10 000 asukkaan ja 4 000 työpaikan lisäyksen alueelle. Aluetehokkuus kasvaa 0,5:stä 0,85:een, asukasluku 21 000:een ja työpaikkamäärä 13 500:aan. Tikkurila tiivistyy kestävästi raideliikenteen äärelle. Tikkurilassa on kaikki: asumista, työpaikkoja, tilaa liikkumiselle, vihreää ja virkistystä. Monipuolisen ja kerroksellisen alueen historia näkyy kaupunkikuvassa.
Lue lisää kaavasta.

Kaupunginvaltuustossa 15.6. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Varistoon Matkatielle sähköasema

Varistoon Matkatielle haetaan erityisalueen asemakaavoittamista lähivirkistysalueelle sähköasemaa varten. Samalla asemakaavaa ajantasaistetaan muiltakin osin. Lue lisää kaavasta.

Kaupunginhallituksessa 15.6. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Kivistön Lumikvartsi

Kivistön Lumikvartsin asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella laajennetaan Kivistön keskustaa Kehäradan eteläpuolen vielä rakentamattomalle alueelle ja mahdollistetaan koteja noin 1 200 asukkaalle, kaksi päiväkotia, koirapuisto sekä muita keskustapalveluita. Suunnitelmalla rakennetaan kestävää ja resurssiviisasta kaupunkia: elävää ja urbaania keskusta-aluetta, jossa kävely-ympäristö ja vehreys tulevat ensin. Lue lisää kaavasta.

Vantaa liikenne 2020 -selvitys

Kaupunginhallituksessa 24.5. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Lausunnot Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdyistä valituksista. Siirry kaupunginhallituksen esityslistalle.

Rakennuskiellon määrääminen / Kivistön asemakortteleiden rakennuskieltoalue 90103R

Kaupunginhallituksessa 10.5. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Kivistön keskustaan uutta asuntorakentamista, Kvartsikulma

Kvartsikulman asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella mahdollistetaan tiivistä, resurssiviisasta asuntorakentamista, joka jatkaa Kivistön keskustan kaupunkirakennetta, elävöittää kaupunkikuvaa ja täydentää keskusta-alueen palvelu- sekä viherrakennetta. Asemakaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 46 200 k-m2, josta asumisen osuus on 44 500 k-m2. Asia jätettiin pöydälle. Lue lisää kaavasta.

Kaupunginhallituksessa 26.4. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Hanaböleen Rosenlundin alueelle täydennetään omakotitaloja

Rosenlundin asemakaava mahdollistaa nykyisten asukkaiden pääsyn vesihuollon piiriin. Alueella on tällä hetkellä muutamia asuinrakennuksia, sekä luoteisosassa metsää, muutoinkin rakentaminen rajautuu puiden suojaan. Asemakaava mahdollistaa yhteensä 24 erillispientalotonttia ja näihin liittyviä talousrakennuksia erillistonteille sekä yhden maatilan talouskeskusten korttelialueen. Lue lisää kaavasta.

Ajankohtaista