Nähtävillä olevat kaavat

Näihin kaavatöihin voit vaikuttaa juuri nyt

Seuraavat asemakaavan muutosehdotukset sekä tonttijakoehdotus kuulutetaan nähtäville MRA 27 §:n nojalla 9.9.-8.10.2020.

Ehdotukset ovat nähtävillä maankäytön asiakaspalvelussa, Vantaa-info Dixi, 2. kerros, Ratatie 11, 01300 Vantaa.

Annefred eteläinen asemakaavan muutosehdotus 002373, kaupunginosa 52 Veromies, korttelit 52323, 52328-52334 sekä katu-, tori- ja virkistysalueet.

Alue rajautuu pohjoisessa osin Manttaalitiehen sekä Manttaalipuiston pohjoisreunaan, etelässä Äyritiehen, itäosassa Manttaalikujaan sekä lännessä rakenteilla olevaan kortteliin 52127.

Ehdotus, joka on nähtävillä myös Vantaa-info Myyrmäki, Paalutori 3, 01600 Vantaa.

Santamäentie 15 asemakaavan muutosehdotus 002416 sekä tonttijakoehdotus, kaupunginosa 12 Hämeenkylä, osa korttelia 12058 sekä katualuetta

Alue sijaitsee osoitteessa Santamäentie 15.

Seuraava asemakaavamuutoksen luonnos kuulutetaan nähtäville MRA 30 §:n nojalla 9.9.-8.10.2020.

Luonnos on nähtävillä maankäytön asiakaspalvelussa, Vantaa-info Dixi, 2. kerros, Ratatie 11, 01300 Vantaa.

Grand Wing Auramo asemakaavamuutoksen luonnos 053000 , kaupunginosa 52 Veromies, korttelit 52300 ja 52319 sekä katu- ja virkistysalueet

Aluetta rajaa etelässä Kehä III, lännessä Rälssitie, pohjoisessa Äyritie ja idässä Tammiston kauppatie.

Kaupunginhallitukselle osoitettavat muistutukset ja mielipiteet on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki, kirjaamo@vantaa.fi tai Vantaa-infojen toimipaikkoihin. Vantaa-infoilla on virka-ajoista poikkeavat aukioloajat.

Vantaalla 9.9.2020

VANTAAN KAUPUNGINHALLITUS