Nähtävillä olevat kaavat

Näihin kaavatöihin voit vaikuttaa juuri nyt

Seuraavat asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus sekä tonttijakoehdotus kuulutetaan nähtäville MRA 27 §:n nojalla 2.12.2020 - 4.1.2021.Ehdotukset ovat nähtävillä maankäytön asiakaspalvelussa, Vantaa-info Tikkurila, 2. kerros, Ratatie 11, 01300 Vantaa sekä Vantaa-info Myyrmäki, Paalutori 3, 01600 Vantaa.

Tiilenlyöjänkuja 1 asemakaavan muutosehdotus 002448

Kaupunginosa 26 Petikko, osa korttelia 26117
Alue sijaitsee osoitteessa Tiilenlyöjänkuja 1.

Lue lisää kaavasta

Vieteririnteen asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus 110500 sekä tonttijakoehdotus

Kaupunginosa 11 Hämevaara, osat kortteleista 11040 ja 11041 sekä katu- ja virkistysaluetta
Alue sijaitsee osoitteissa Vieteririnne 3, 5, 7, 9, 11, Vieteritie 12 ja Viittatie 24b.

Lue lisää kaavasta

Seuraava asemakaavan muutosehdotus kuulutetaan nähtäville MRA 27 §:n nojalla 2.12. - 15.12.2020.
Ehdotus on nähtävillä maankäytön asiakaspalvelussa, Vantaa-info Tikkurila,2. kerros, Ratatie 11, 01300 Vantaa sekä Vantaa-info Myyrmäki, Paalutori 3, 01600 Vantaa.

Vieteritie 5-7 asemakaavan muutosehdotus 002445

Kaupunginosa 11 Hämevaara,osa korttelia 11022
Alue sijaitsee osoitteissa Vieteritie 5 ja 7.

Lue lisää kaavasta

Seuraavat asemakaavamuutosehdotukset sekä tonttijakoehdotukset ja tonttijaon muutosehdotukset kuulutetaan nähtäville MRA 27 §:n nojalla 4.11.- 3.12.2020.

Ehdotukset ovat nähtävillä maankäytön asiakaspalvelussa, Vantaa-info Dixi, 2. kerros, Ratatie 11, 01300 Vantaa.

Grand Wingin asemakaavan muutosehdotus 002420

Kaupunginosa 52 Veromies, osa korttelia 52300 ja katualuetta
Aluetta rajaa etelässä Kehä III, lännessä Rälssitie ja pohjoisessa Äyritie.

Lue lisää kaavasta.

Ehdotus, joka on nähtävillä myös Vantaa-info Myyrmäki, Paalutori 3, 01600 Vantaa.

Pähkinänsärkijän asemakaavan muutosehdotus 002284 sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus

Kaupunginosa 12 Hämeenkylä, kortteli 12153 sekä katualuetta
Aluetta rajaavat Lammaslammentie, Pähkinärinteentie, Pähkinänydin ja Pähkinänsärkijä.

Lue lisää kaavasta.

Ehdotus, joka on nähtävillä myös Vantaa-info Korso, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa.

Saagatien asemakaavan muutosehdotus 002410 sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus

Kaupunginosa 94 Hakunila, korttelit 94502 ja 94513 sekä katu- ja virkistysalueet
Alue rajautuu lännessä ja pohjoisessa Nissaksenpuistoon, idässä Saagatien ympäristön asuinalueeseen sekä etelässä Saagapolkuun.

Lue lisää kaavasta

Kaupunginhallitukselle osoitettavat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100,
01030 Vantaan kaupunki, kirjaamo@vantaa.fi tai Vantaa-infojen toimipaikkoihin. Vantaa-infoilla on virka-ajoista poikkeavat aukioloajat.

Vantaalla 4.11.2020
VANTAAN KAUPUNGINHALLITUS

Asetettu nähtäväksi Vantaan kaupungin verkkosivuille http://www.vantaa.fi/kuulutukset