Nähtävillä olevat kaavat

Näihin kaavatöihin voit vaikuttaa juuri nyt

Seuraava asemakaavamuutosehdotus sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus kuulutetaan nähtäville MRA 27 §:n nojalla 28.9.-27.10.2021.
Ehdotus on nähtävillä maankäytön asiakaspalvelussa, Vantaa-info Tikkurila, 2. kerros,
Ratatie 11, 01300 Vantaa.

Hiirakkokujan asemakaavamuutosehdotus 002424 ja tonttijakoehdotus sekä tonttijaon muutosehdotus

Kaupunginosa 94 Hakunila, kortteli 94004 ja osa korttelia 94005 sekä katu- ja virkistysalueet.

Aluetta rajaa lännessä Hakunilantie, idässä Hevoshaan puisto, pohjoisessa Raudikkopolku ja etelässä Hiirakkokuja sekä Hevoshaanpolku.

Lue lisää Hiirakkokujan kaavasta.

Kaupunginhallitukselle osoitettavat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki, kirjaamo@vantaa.fi tai Vantaa-infojen toimipaikkoihin.
Vantaa-infoilla on virka-ajoista poikkeavat aukioloajat.

Vantaalla 28.9.2021
VANTAAN KAUPUNGINHALLITUS

Ajankohtaista