Nähtävillä olevat kaavat

Näihin kaavatöihin voit vaikuttaa juuri nyt

Seuraava asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus sekä tonttijakoehdotus kuulutetaan nähtäville MRA 27 §:n ja 32 §:n nojalla 24.6.-24.8.2020.
Ehdotus on nähtävillä maankäytön asiakaspalvelussa, Vantaa-info Dixi, 2. kerros,
Ratatie 11, 01300 Vantaa sekä Vantaa-info Myyrmäki, Paalutori 3, 01600 Vantaa.

Kivistöntähti asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus 232500 sekä tonttijakoehdotus

Kaupunginosa 23 Kivistö, asemakaava, korttelit 23204-23212 sekä katu- ja virkistysalueet.
Asemakaavan muutos, katu-, liikenne ja virkistysalueet.
Alue rajautuu pääosin Kehärataan, Kivistöntähti-nimiseen puistoalueeseen sekä asemakaavoittamattomaan alueeseen.

Seuraavat asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotukset sekä tonttijakoehdotukset ja tonttijaon muutosehdotukset kuulutetaan nähtäville MRA 27 §:n 24.6.-24.8.2020.
Ehdotukset ovat nähtävillä maankäytön asiakaspalvelussa, Vantaa-info Dixi, 2. kerros, Ratatie 11, 01300 Vantaa.

Aviapolis eteläinen asemakaavan muutosehdotus 002417 sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus

Kaupunginosa 52 Veromies, kortteli 52320 sekä katu- ja torialueet.
Aluetta rajaavat pohjoisessa Aviakuja ja Lokinpuisto, idässä Aviabulevardi, etelässä Tikkurilantie ja lännessä Turbiinitie.

Ehdotukset, jotka ovat nähtävillä myös Vantaa-info Myyrmäki, Paalutori 3, 01600 Vantaa.

Kilterinkuja 2 asemakaavan muutosehdotus 002349 sekä tonttijakoehdotus

Kaupunginosa 15 Myyrmäki, kortteli 15809 ja osa korttelia 15802 sekä katu- ja torialueet.
Aluetta rajaa pohjoisessa Virtatalon kortteli, idässä Kilterinrinne ja asuinkerrostalojen kortteli sekä lännessä Kilterinkuja.

Kelokuusenkujan asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus 152500 sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus asemakaava

Kaupunginosa 15 Myyrmäki, osa korttelia 15640.
Asemakaavan muutos kaupunginosa 13 Vapaala, virkistysaluetta kaupunginosa 14 Varisto, virkistysaluetta, kaupunginosa 15 Myyrmäki, osa korttelia 15640 sekä katu- ja virkistysaluetta.
Alueeseen kuuluu asemakaavoittamaton alue Raappavuorentien länsipuolella, yleisten rakennusten korttelialue, Kelokuusenkujan katualue sekä lähivirkistysaluetta Vapaalassa, Varistossa ja Myyrmäessä.

Vanha Nurmijärventie 36 asemakaavan muutosehdotus 002429 sekä tonttijaon muutosehdotus

Kaupunginosa 18 Vantaanlaakso, osa korttelista 18052
Alue sijaitsee osoitteessa Vanha Nurmijärventie 36.

Petikontie 23-25 asemakaavan muutosehdotus 002442 sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus

Kaupunginosa 26 Petikko, kortteli 26277 ja osa korttelia 26114 sekä katualuetta.
Alue sijaitsee osoitteessa Petikontie 23-25.

Kaupunginhallitukselle osoitettavat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki,
kirjaamo@vantaa.fi tai Vantaa-infojen toimipaikkoihin. (Vantaa-infon yhteystiedot ja aukioloajat) Vantaa-infoilla on virka-ajoista poikkeavat aukioloajat.

Vantaalla 24.6.2020VANTAAN KAUPUNGINHALLITUS

Asetettu nähtäväksi Vantaan kaupungin verkkosivuille http://www.vantaa.fi/kuulutukset

Ajankohtaista

Twitter