Ajankohtaiset kaavat

Kivistön keskusta

Osallistu ja vaikuta kaavatyöhön!

Ensimmäinen vaikuttamisen paikka sinulla on, kun kaavatyö lähtee liikkeelle ja siitä tehdään osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavatyön pohjaksi tehdään tarvittavia selvityksiä, vaikutusten arviointia jne. Anna mielipiteesi kaavasta ja esimerkiksi tiedotuksen riittävyydestä.

Kaava etenee luonnoksena tai ehdotuksena kaupunkisuunnittelulautakuntaan. Silloin voit seurata, mitä mieltä luottamusmiehet ovat kaavasta. Jos kaava hyväksytään lautakunnassa, seuraavaksi se menee kaupunginhallitukseen, joka asettaa kaavan nähtäville. Nähtävilläoloaikana voit antaa muistutuksen. Lue tarkemmin kaavoituksen etenemisestä: ymparisto.fi

Yleiskaavoitus

Yleiskaavoitus

Tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen.

asemakaavoitus

Asemakaavoitus

Määritelee alueen tulevaa käyttöä: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti ja koko.

Asemakaavoitus

Tutustu Vantaan asemakaavoitukseen.

Ajankohtaista