Korjausavustukset

ARAn korjausavustukset

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää korjausavustuksia iäkkäille ja vammaisille henkilöille sekä asuinrakennuksen omistaville yhteisöille. Myönnettäviä avustuksia ovat:

Avustukset henkilöasiakkaille:

 • Avustus iäkkäiden ja vammaisten asuntojen korjaamiseen (korjausavustus)
 • Avustus kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun
 • Energia-avustus

Avustukset taloyhtiöille (asunto-osakeyhtiöt, vuokrataloyhteisöt jne.)

 • Hissiavustus (uuden hissin asentamiseen)
 • Esteettömyysavustus (avustus liikkumisesteen poistamiseen)
 • Energia-avustus
 • Avustus kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun
 • Avustus sähköautojen latausinfran rakentamiseen (Sähköautojen latausinfra-avustus)

Avustuksia haetaan ARAn verkkoasioinnin kautta. ARA käsittelee hakemuksen, tekee avustuspäätöksen ja maksaa myönnetyn avustuksen hakijalle avustettavien toimenpiteiden toteutuksen jälkeen.

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat avustavat sotainvalideja, veteraaneja ja muita ikääntyneitä ihmisiä asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja korjausavustusten hakemisessa. Alueellisten korjausneuvojien yhteystiedot löytyvät Vanhustyön keskusliiton nettisivuilta.

Vantaan kaupungin hissiavustus

Kaupunki voi myöntää kolmea erityyppistä hissiavustusta:

 • Asuinkerrostalojen jälkiasennushissiä varten voidaan myöntää avustusta enintään 10 % hissirakentamisen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Kaupungin hissiavustuksen saaminen edellyttää, että ARA on hyväksynyt hissihankkeen suunnitelmat, kustannukset ja tehnyt avustuspäätöksen.
 • Asuinkerrostalojen hissien perusparantamiseen voidaan myöntää avustusta enintään 10 % perusparantamisen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Avustettaviksi voivat tulla vain sellaiset toimenpiteet, joilla nostetaan hissin käyttöarvoa olennaisesti alkuperäisestä tasosta.
 • Hissien rakentamisen esiselvitysten teettämistä varten voidaan myöntää avustusta enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 7 000 euroa yhtiötä kohden. Tämän avustuksen saaminen ei edellytä hissin rakentamista.

Kaupungin hissiavustukselle on jatkuva haku ympäri vuoden. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yhtiökokous on tehnyt päätöksen avustuksen hakemisesta. Kaupungilta on haettava päätös hissiavustuksesta ennen töiden aloittamista. Avustuspäätös on voimassa kaksi vuotta myöntöpäivästä alkaen.