Tarjouspyyntö Keimolanmäessä 5.11.2020 – 15.1.2021

Kuva kerrostalosta

Kaupunki järjestää kilpailun Keimolanmäessä sijaitsevien tonttien vuokraamiseksi. Kilpailun tarkoituksena on löytää tonteille toteuttaja, joka rakentaa tonteille kohtuuhintaisia vapaarahoitteisia omistusasuntoja. Kilpailun ratkaisuperusteena on kertasuorituksena maksettava maanvuokran lisäosuus. Tontit vuokrataan korkeimman tarjouksen tehneelle tässä tarjouspyynnössä määritellyin ehdoin. Vuosivuokra määrätään käyttäen perusteena kerrosneliömetrihintaa 380 euroa. Asuntotontin vuosivuokra on 4,5%.

Ajankohtaista