Tarjouskilpailu Ylästössä 15.12.2020 – 28.2.2021

kuva pientalosta

Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta on päättänyt Ylästön asuinrakennustontin 40444/1 kilpailuttamisesta.

Tontti myydään kyseisestä tontista korkeimman ostotarjouksen (€/k-m²) tehneelle toimijalle. Alin hyväksyttävä myyntihinta on 900 €/k-m2. Kaupungin tavoitteena on löytää asuinrakennustontille 40444/1 toteuttaja, joka rakentaa tontille vapaarahoitteisia omistusasuntoja huomioiden kaupungin ympäristö- ja ilmastotavoitteet.

Kaavassa tontille on määritetty rakennusoikeutta 3.380 k-m2. Rakennukset on jäsenneltävä enintään kahden asunnon osiin. Jokaisella asunolla tulee olla asuntoon liittyvä ulko-oleskelutila, jonne on järjestetty pääsy ulkokautta. Tontti tulee toteuttaa siten, että rakennukset ovat arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoisia ja ne tulee sovittaa ympäröivään maisemaan.

Kilpailutontille on rakennettava vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa siten, että tontti jää asunto-osakeyhtiön omistukseen. Kilpailuun voivat osallistua rakennuttajat, joilla on kaupungin arvion mukaan riittävästi referenssejä vastaavista rakennushankkeista sekä riittävät resurssit toteuttaa rakennushanke.

Huom! maaperätiedot lisätty nettisivuille 15.1.2022

Ajankohtaista