Tarjouskilpailu Myyrmäessä 10.3. - 7.5.2021

Kuva kerrostalosta

Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta on päättänyt Myyrmäen AK-tontin 15531/4 kilpailuttamisesta.

Tontti myydään kyseisestä tontista korkeimman ostotarjouksen (€/k-m²) tehneelle toimijalle. Alin hyväksyttävä myyntihinta on 700 €/k-m2. Kaupungin tavoitteena on löytää tontille toteuttaja, joka rakentaa tontille vapaarahoitteisia omistusasuntoja huomioiden kaupungin ympäristö- ja ilmastotavoitteet.

Kaavassa tontille on määritetty rakennusoikeutta 2.600 k-m2.

Kilpailutontille on rakennettava vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa siten, että tontti jää asunto-osakeyhtiön omistukseen. Kilpailuun voivat osallistua rakennuttajat, joilla on kaupungin arvion mukaan riittävästi referenssejä vastaavista rakennushankkeista sekä riittävät resurssit toteuttaa rakennushanke.

002367 Korutie -nimisen asemakaava-alueen kunnallistekniikka valmistuu arviolta kesällä 2022. Kilpailutontti myydään, kun alueen kunnallistekniikka on valmis. Kunnallistekniikan rakentamisaikataulu tarkentuu vuoden 2022 alkupuolella.