Vapautus liittymisvelvollisuudesta

Vesihuoltolain (119/2001) 10§:n mukaan alueella, missä on yleinen vesijohto- ja viemäriverkosto on kiinteistö liitettävä vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoon. Vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittymisestä saa tietoa HSY Vedeltä.

Ympäristöjohtaja päättää kiinteistöjen vapautuksesta liittyä vesijohtoon ja viemäriin. Vesihuoltolain (119/2001) 10 - 11 §:n mukaan vesilaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin, mutta kunnan ympäristösuojeluviranomaisen on tietyin edellytyksin myönnettävä vapautus liittymisvelvollisuudesta.

Vapautusta anotaan pääsääntöisesti internetissä Lupapiste -palvelun (www.lupapiste.fi) kautta.
Jos hakemusta ei ole mahdollista tehdä Lupapisteen kautta, ota yhteyttä ympäristökeskuksen ympäristötarkastajiin (yhteystiedot löytyvät oikealta kohdasta Ota yhteyttä)

Ajankohtaista