Vuokra-asuminen

Vuokra-asuntojen tarjonta on Vantaalla monipuolista.

Vantaalla on monipuolinen vuokra-asuntotarjonta. Kaupungin asuntokannasta noin kolmannes on vuokra-asuntoja ja niitä on tarjolla pienistä yksiöistä aina omakotitaloihin. Vuokra-asuntoja tarjoavat kaupungin oman vuokrataloyhtiö VAV:n lisäksi mm. julkisyhteisöt, yleishyödylliset yhteisöt, yritykset sekä yksityiset vuokranantajat. Vuokra-asuntoa haetaan suoraan vuokranantajilta heidän omilla hakemuksillaan. Kukin vuokranantaja päättää itsenäisesti asukasvalinnoistaan.

Valtion tuella rakennettuihin vuokra-asuntoihin eli ARA-vuokra-asuntoihin valitaan asukkaat asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Etusijalla asukasvalinnassa ovat asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. Vantaalla ARA-vuokra-asuntoja tarjoaa kaupungin omistama yhtiö VAV Asunnot Oy sekä muut julkisyhteisöt ja yleishyödylliset yhteisöt. Kukin vuokratalon omistaja valitsee itsenäisesti asukkaat ja määrittää vuokrat. Lisätietoja asukasvalintaperusteista sekä asukasvalintaopas löytyy ARAn nettisivuilta.

Kaupungin vuokra-asunnon hakeminen

Vantaan kaupungin omistama VAV-konserni rakennuttaa, omistaa ja hallinnoi vuokra-asuntoja Vantaalla. VAV omistaa noin 11 000 vuokra-asuntoa ja joka kymmenes vantaalainen asuu VAV:n asunnossa. Kaupungin vuokra-asuntojen hakemusten käsittely tapahtuu VAV:ssa.