Erityisryhmien asuminen

Monilla erityisryhmillä, kuten ikääntyneillä, vammaisilla, asunnottomilla, itsenäistyvillä nuorilla ja mielenterveys- tai päihdeongelmista kuntoutuvilla on erityisiä tarpeita asumiselle. Niihin vastaaminen on asuntosektorin ja sosiaali- ja terveyssektorin yhteinen asia. Asunnon lisäksi tarvitaan usein tukea ja palveluja arjesta selviytymiseen. Esteettömät asunnot ja esteetön asuinympäristö ovat edellytys mahdollisimman normaaliin elämään niille, joilla on rajoitteita liikkumisessaan.

Vantaalla erityisryhmien asumiseen on tarjolla useita vaihtoehtoja tarpeen mukaan vaihdellen tilapäisistä asumisratkaisuista pysyvään ja intensiiviseen palveluasumiseen.

Ajankohtaista