Yleiskaavoitus

Kuvituskuva_kaavakartta

Yksikkö vastaa yleispiirteisestä maankäytön suunnittelusta kuten yleiskaavojen laadinnasta ja osallistumisesta seudulliseen suunnitteluun. Vantaalla on pitkä perinne laatia kaupunkitasoisia yleiskaavoja. Voimassa on yleiskaava 2007 sekä Marja-Vantaan osayleiskaava. Uusi yleiskaava 2020 on hyväksytty valtuustossa, mutta ei ole vielä voimassa.

Uuden yleiskaavan jatkotöinä on käynnistynyt ratikan kaavarungon laadinta sekä useita selvityksiä. Yksikköön kuuluu kestävä kaupunki tiimi, jonka vastuulla on erityisesti viherrakenteeseen ja luonnonsuojeluun liittyvät teemat.

Vantaa kaupungintalo

Yhteystiedot

Henkilökunta

yleiskaava@vantaa.fi

Vantaan kaupungintalo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki, (käyntiosoite: Asematie 7, 01300 Vantaa)

Lentokone

Helsinginseutu.fi

Helsingin seudun 14 kuntaa tekevät maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevaa strategista yhteistyötä MAL-neuvottelukunnan puitteissa.

Östersundomin kuntien yhteinen yleiskaava

Yhteinenostersundom.fi

Östersundomiin laaditaan Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteinen yleiskaava. Seuraa valmistelua, tutustu kaavaan ja kerro näkemyksesi suunnitelmista.

Ymparisto.fi

Ymparisto.fi on valtion ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu. Yleiskaava ohjaa asemakaavojen laatimista ja on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma.

Ajankohtaista